Cuma Günü Gusül Abdesti Almanın Fazileti

'Dini Bilgiler' forumunda Merve tarafından 8 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Cuma Günü Boy Abdesti Almak

  Cuma Günü Gusül Abdesti Almanın Fazileti

  492- Sâlim (ra)ın babasından rivâyete göre, Rasûlullah (sav)i şöyle derken işitmiştir: “Cumaya gelen boy abdesti alsın gelsin (Buhârî, Cuma: 2; Nesâî, Cuma: 7)
  Tirmîzî: Bu konuda Ömer, Ebû Saîd, Câbir, Berâ, Âişe ve Ebûd Derdâdan da hadis rivâyet edilmiştir.
  Tirmîzî: İbn Ömer hadisi hasen sahihtir.

  493- Abdullah b Ömer (ra)in babasından bu hadisin benzerini Kuteybe, Leys b Sad, İbn Şihâb, Abdullah b Ömer ve babasından bu hadisin benzerini rivâyet etmiştir.
  Muhammed el Buhârî dedi ki: Zührînin, Sâlimden, babasından rivâyet ettiği hadis ile Abdullah b Abdullahın babasından rivâyet ettiği her iki hadis de sahihtir Zührînin arkadaşlarından bazıları Zührîden naklederek diyorlar ki: Abdullah b Ömerin ailesi İbn Ömerden bize aktarmışlardır.
  Tirmîzî: İbn Ömerin, Ömer (ra)den rivâyetine göre, bu hadisin bir benzerini bize nakletmiştir Cuma günü gusül abdesti alma konusundaki hadis hasen sahihtir.

  494- Sâlim (ra)in babasından rivâyete göre, şöyle demiştir: “Bir Cuma günü Ömer (ra) hutbe okurken Peygamber (sav)in ashabından bir kimse mescide girdi Ömer hutbe esnasında o kimseye niçin bu saate kaldın dedi, o kimse ezanı işitir işitmez hemen abdest aldım ve geldim dedi Ömerde sadece abdest mi? Rasûlullah (sav)in gusletmeyi emrettiğini bildiğin halde mi? Buyurdular (Buhârî, Cuma: 2; Müslim, Cuma: 7)
  Aynı şekilde bu hadisi bize Ebû Bekir, Muhammed b Ebândan, Abdurrazzak, Mamer ve Zührîden de rivâyet etmişlerdir.

  495- Abdullah b Abdurrahman Ebû Salihden, Abdullah b Salihden, Leysden, Yunus ve Zührîden bu hadisi bize aktarmışlardır.
  Mâlik bu hadisi Zührî ve Sâlimden rivâyet ederek “Ömer Cuma günü hutbe okurken diyerek hadisi bize aktarıyor.
  Tirmîzî: Muhammede Mâlikin bu rivâyetini sorduğumda sahih olan rivâyet Zührînin, Sâlimden ve babasından yaptığı rivâyettir, dedi Muhammed diyor ki: Bu hadis yaklaşık olarak aynı şekilde Mâlik tarafından Zührî, Sâlim ve babasından rivâyet edilmiştir.  alıntı

   


Yükleniyor...