Çölleşme Nedir? Çölleşme Hakkında Kısa Bilgi

Züleyha

Yönetici
Çölleşmeyi önlemek için neler yapabiliriz

Çölleşme; iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri dahil olmak üzere muhtelif faktörlerin (fiziksel, biyolojik, siyasi, kültürel, ekonomik ) etkisi altında kurak, yarı kurak ve az yağış alan bölgelerdeki toprağın doğal özelliklerini yitirmesidir.

İklim değişikliğine bağlı nedenler dışındaki çölleşme nedenleri arasında bölgesel ya da alt bölgesel olarak aşırı otlatma, arazinin aşırı veya kötü sulanması, ormansızlaşma ve üst toprağın kirlenmesi sayılabilir. Fakat daha da derinde yatan sebep, her geçen gün çoğalan dünya nüfusunun doğal kaynaklara gittikçe artan talebidir.

Çölleşmenin nedenleri nelerdir

Çölleşme; kıtlık, yoksulluk, sağlıksız beslenme, sel, taşkın felaketleri, göçler, toprak anlaşmazlıkları ile savaşlara bile sebep olabilmektedir. Günümüzde çölleşme konusu jeostratejik konumdadır. Çölleşme,dünya üzerindeki kara alanının %30’una zarar verirken, Kuzey Amerika, Afrika ve Asya orta veya ciddi bir çölleşme tehlikesiyle karşı karşıdır. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin 5’inde çölleşme sorunları mevcuttur. İklim değişikliği, çölleşme ve kuraklık
günümüzde en ciddi küresel problem olarak görülmektedir.

Çölleşme en çok nerelerde olur
Ülkemizde çöl bulunmamakla beraber; çölleşme ve erozyonla mücadele faaliyetlerinde dünya genelinde ilk 5 ülke arasında yeralmaktadır. İklimsel verilere göre, ülkemizde Iğdır ve Konya ovaları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi kuraklık ve çölleşmeye en hassas bölgeler olarak ortaya çıkmaktadır.

Çölleşme nedir kısaca Türkiye’de çölleşme nedenleri;

* Doğal Nedenler (Erozyon, toprak verim kalitesinin bozulması, iklimsel değişimler),
* Teknik Nedenler (Ormansızlaşma, meraların ve hidrolojik yapının bozulması, toprakların amacı dışında kullanılması ve yanlış yönetimi ),
* Sosyo ekonomik Nedenler
* Yönetimsel ve Yasal Nedenler.
 
Üst