Çoğul Gebelik ve Erken Doğum


Dr. Urman'a göre çoğul gebelikler, tekil gebeliklere oranla hem anne hem de bebek için daha yüksek risk taşır.
Çoğul gebeliklerde artan riskler:
Gebelik sırasında preeklampsi,
Gebelik diyabeti,
Kansızlık,
Plasenta yerleşiminin getireceği sorunlar,
Sezaryene gereksinim,
Doğum sonrası kanama ve buna bağlı olarak rahmin alınması,
Bebeklerde anomali,
Bebeklerin sıkışmasına bağlı olarak el ve ayaklarda duruş bozuklukları,
Diskordan büyüme (bebeklerden bir veya daha fazlasının daha az gelişmesi)...

YAŞAMA ŞANSI NE?
BU sayılan riskler içinde en önemlisi, erken doğum riskidir. Erken doğum sonucunda, bebeklerin yenidoğan bakım ünitelerinde kalmaları gerekebilir. İyi bir yenidoğan bakım ünitesinde bebeklerin yaşam şansı yüksek olmakla birlikte; 28 haftanın altında gerçekleşen doğumlarda yaşama şansı azalır. Ayrıca erken doğan bebeklerde bazı komplikasyonların görülme sıklığı çok daha fazladır. Bu komplikasyonlar bazı kalıcı problemler ile sakatlıklara da yol açabilir.
Çoğul gebelik sürecinde anne adayının takibi nasıl olmalıdır?
Çoğul gebeliği olan anne adayları, gebelik sırasında çok yakın takibe alınmalıdır. Gebeliğin son dönemlerine kadar iki haftada bir anne adayları takip edilmeli; gebeliğin son döneminde ise her hafta gerekli kontroller yapılmalıdır. Bazı özel durumlarda gebelik takibi, daha sık periyotlarda bile yapılabilir.

HASTANE GEREKEBİLİR
ÜÇÜZ ve daha fazla sayıda çoğul gebeliklerde, gebeliğin önemli bir kısmının hastanede yatarak geçirilmesi gerekebilir. Gebelik sırasında görülme olasılığı artan yüksek tansiyon, diyabet, kansızlık gibi komplikasyonlar erken dönemde tanınmalı ve tedavi edilmelidir. Gerektiği takdirde anne adayı, beslenme konusunda bir diyetisyenden yardım almalıdır
 
Üst