Çocuğunuzun düşünme biçimi ne?
Çocuğunuzun davranışlarını gözlediğinizde onun analitik mi yoksa global mi olduğunu anlamak mümkün. İşte size ipuçları...

ANALİTİK ÖĞRENENLER
* Bu tür öğrenciler adım adım öğrenir. Önce parçaları görmeyi tercih eder.
* Sıralı ve mantığa dayalı olarak öğrenmeyi tercih eder.
* Detaylar üzerine odaklanır.
* Çalışma alanı düzenli ve organizedir.
* Bazen detaylarda kaybolup bütünü fark edemeyebilir.
* Renklere sadece bakar, hoşlanır.
* Otoriteye saygı duyar.
* Sorumluluk sahibidir.
* Kendini motive edebilir.
* Planlı-organizedir.
* Sabah saatlerinde çalışmayı tercih eder.

GLOBAL (BÜTÜNSEL) ÖĞRENENLER
* Öncelikle konunun bütününü görmek ister.
* Konunun genel çerçevesini gördükten sonra detayları daha iyi öğrenir.
* Detaydan başlandığında konuya adapte olmakta güçlük çeker ve bazı detayları kaçırabilir.
* Çalışma alanı dağınık gibi görünür ama kendisine özel bir düzeni vardır ve o karışıklık içinde aradığını bulur.
* Bazen konsantrasyonunun artırdığı için orta düzeyde stres altında daha verimli olur.
* "Neden bunu öğreniyoruz?", "Bu önemli mi?" gibi sorular yöneltir. Bu onun öğrenme yoludur.
* Resim ve renkler çok önemlidir, renklere ihtiyaç duyar.
* Risk alabilir.
* Dışarıdan motivasyona ihtiyaç duyar.
* Aynı anda beş işi birden yürütebilir.
 
Üst