Cisimler nasıl elektriklenir? kısaca

Cisimler nasıl elektriklenir?

Cisimler sürtünme, dokunma ve etki ile olmak üzere üç şekilde elektrikle yüklenirler.

Sürtünme İle Elektriklenme: Sürtünme ile elektriklenme yalıtkan cisimlerde gerçekleşen elektriklenme çeşididir. Yalıtkan cisimlerin serbest elektronları bulunmadığından dokunma ile yük alışverişi yapamazlar. Bu cisimlerin yüklenebilmesi için elektronlarının kuvvet yardımıyla serbest hale geçmesi gerekir . Bunu da yalıtkan cisimleri başka maddelere sürterek sağlarız. Örneğin ebonit çubuğu yün kumaşa sürterek.
Dokunma İle Elektriklenme: Dokunma ile elektriklenme iletken cisimler arasında gerçekleşir. Yüksüz iletken bir cisim , elektrik yükü taşıyan başka bir iletken cisme dokundurulduğunda yüksüz cisim yüklü cisim yardımıyla yüklenir. Birbirine dokundurulan cisimler toplam yükü yarıçapları oranında paylaşırlar ve yük dağılımı aşağıdaki gibi hesaplanır.

Etki İle Elektriklenme: En az biri yüklü iki cismin birbirine yaklaştırılmasıyla cisimlerde yük dengesi ve dağılımının değişmesidir.
 
Üst