Cimrilik ile ilgili ayet ve hadis kısaca

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Züleyha tarafından 2 Ara 2017 tarihinde açılan konu

 1. Züleyha

  Züleyha Site Yetkilisi

  Cimrilik ile ilgili ayet ve hadis kısaca

  Çağımızda insanlığın karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan birisi de yardımlaşma ve dayanışmaya engel manevî bir hastalık olarak nitelendirilebilecek cimrilik ve bencillik duygusudur. Bu duygunun varlığına Kur’an-ı Kerim’de,

  “De ki: “Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir” (İsra, 17/100) ayetiyle dikkat çekilmektedir.

  Toplumlarda dünyevileşmenin etkisiyle servetlerini, mal ve mülklerini bırakın muhtaç konumdaki insanların yardımında kullanma özverisini kendi giderleri için dahi harcamada oldukça eli sıkı kimselerin sayısı hiç de az değildir. Başka bir ifadeyle mal ve mülk, servet ve kazançlar, insanların hizmetinde olma yerine adeta putlaştırılmakta, ömürler var oluş gayesi dışında mal ve servet biriktirme hülyası ile heder edilmektedir. Bu nedenledir ki yardımlaşma ve dayanışmaya çok büyük önem atfeden İslam dininde, bencilliği körükleyen ve ona zemin hazırlayan cimrilik hoş karşılanmayarak yasaklanmıştır.

  Zira cimrilik, insanın yaratılış amacına ve yüce Allah’ın kendisine mal ve servet lütfedişinin hikmetine aykırı bir tutum ve duygudur. Mal ve serveti dünya ötesine yatırım aracı olarak kullanma da büyük engeldir.

  Nitekim Kur’ân-i kerim’de,

  “Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtlan bunlarla dağlanacak ve “İşte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi, tadın bakalım biriktirip sakladılarınızın tadına bakın denilecek”
  (Tevbe, 9/34-35) ayeti ile infaktan ve muhtaçlara yardımdan uzak duranların


  “Allah’in kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayir! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır.
  ” (Al-i İmrân, 3/180) denilerek cimriliğin ne derece tasvip edilmeyen bir tavır olduğu bildirilmektedir.

  Peygamberimiz (s.a.v.), en kötü ve alçaltıcı iki huyun cimrilik ve korkaklık duygusuyla imanın bir arada bulunamayacağını ifade etmiştir. Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v) cimriliğin çirkinliğine dikkat çekmiş, kendisi de Cimrilikten Allah’a sığınmış (Buhârî, Cihad”, 74), geçmiş milletlerden bir kısmının cimrilik yüzünden birbirlerinin mallarına saldırmak ve kanlarını akıtmak suretiyle helâk olduklarını belirterek cimriliğin, doğurabileceği sosyal sorun ve bunalımlara dikkat çekmiştir.

  “Güneşin doğduğu her yeni gün, insanların her bir uzvu, mafsalı için bir sadaka gerekir. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Hayvanına (binitine) binmek isteyen bir kimseye yardım ederek hayvanına (binitine) bindirmen veya eşyasını hayvana (binitine) yüklemen bir sadakadır.


  Güzel bir söz,sadakadır. Namaza giderken attığın her adım, sadakadır. Gelip geçene sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman bir sadakadır” (Buhârî, “Cihâd’, 72, 128; Muslim, *Müsâıîrün”, 84) buyurarak bir taraftan sadaka kavramının kapsamının ne denli geniş olduğuna işaret etmiş, diğer taraftan da Müslüman’ın sergilediği her türlü güzel davranışın sadaka olacağını belirtmiştir. Ayrıca bu hadis niyetin halis olması koşuluyla sergilenen her davranışın dindi ibadet olarak bir değeri olduğuna işaret etmektedir.

  Sahip olunan nimetlerin ve servetlerin paylaşımı feragat ve fedakârlığı gerektirir. Dinî terminolojide geniş kapsamıyla “infak” kavramı bu paylaşımı içermektedir. Allah için infakta bulunmanın, İslâm’da ne derece önemli olduğuna birçok ayet ve hadis delalet etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de en çok yer alan kelimelerden biri de infak kavramı ve onun türevleridir.


  Her konuda örnek olan Peygamberimiz (.s.a.v) Allah rızası için muhtaç kimselere vermeyi teşvik etmiştir. Şu hadisler bunun açık örnekleridir:

  “Yarım hurma (tasadduk) etmek suretiyle de olsa, cehennemden korunmaya çalışınız.” (Buhâri, “Edeb”, 34, “Zekât”, 10; Müslim, “Zekât”, 66-70; Tirmizi, “Kıyamet”, 1; Nesâî, “Zekât”, 63)

  “Sadece şu iki kişiye gıpta edilir. Bunlardan birincisi, Allah’in kendisine verdiği mali Hak yolunda harcamayı başaran kimse, diğeri de, Allah’ın kendisine ilim ve hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.”
  (Buhâri, “İlim”, 15, “Zekât, 5;Müslim,
  “Müsâfirîn”, 268)

  “Allah rızası için sarf ettiğin şeyden dolayı muhakkak sevap kazanırsın. Hatta ailenin ağzına koyduğun lokma yüzünden bile.”
  (Buhâri, “İman , 41, “Cenâiz , 363; Müslim, “Vasiyyet”, 5;Ebü Davud, “Ferâiz , 3;Tirmizi, “Vesâyâ”, 1)


  Kesenin ağzını sıkma! Allah da senin rızkını daraltır.” (Buharî, Müslim, “Zekât”, 88; Ebü Dâvüd, “Zekât”, 46)
   
Yükleniyor...