Check Up Testleri


Check Up Test İçeriği,


Sağlık “sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali olarak açıklanır.

Modern tıbbın en temel amacı, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınmasıdır. Sağlığımızı bozan önemli hastalıkların çoğunun ilk belirtileri yıllarca devam eden, gizli bir dönem sonrasında ortaya çıkar.

Örneğin; kan yağları yüksekliğinin (hiperlipidemi/hiperkolesterolemi) ateroskleroz (damar sertliği), kalp krizi veya felce yol açması, B ve C tipi hepatit (sarılık) virüsü enfeksiyonlarının karaciğer sirozuna veya kanserine neden olması, diabetin (şeker hastalığının) körlük, böbrek yetmezliği, sinir dokusu harabiyetine ve parmak, ayak v.b gibi organ kaybına yol açması için uzun yılların geçmesi gerekir. Yaşam kalitesini bozan bu durumların önlenmesi ancak belirli aralıklarla (periodik) yapılacak genel sağlık kontrolleri ile olur. Genel sağlık kontrolu olarak tanımlanan check-up, gelecekte ortaya çıkabilecek veya henüz şikayete yol açmamış olası bir hastalığın ya da var olan riskin tarama ile erken tanısıdır

Check-up programları kişinin yaş grubuna ve cinsiyetine göre düzenlenmiş, glukoz metabolizması, karaciğer fonksiyonu, böbrek fonksiyonu, ürogenital sistem, kalp ve damar sistemi, kemik ve kas sistemi, tiroid fonksiyonu, romatizmal hastalıklar, prostat bezi(erkekler için), mide ve bağırsak sistemi, hematolojik(kan) sistem hakkında bilgi verebilecek laboratuar testlerini içerir.Genel tarama amaçlı bir check-up kontrolünde olması gereken testler
şunlardır:


1. Açlık kan şekeri(Glukoz)

2. Hemogram (Tam kan sayımı)

3. Sedimentasyon

4. Ürik asit

5. CRP

6. ASO, RF

7. Dışkıda gizli kan

8. Dışkı Mikroskopisi

9. Ülser bakterisi H.pylori

Kalp-damar hastalıkları risk faktörlerinin kontrolü için:
Kanda Kolesterol ve türevleri(HDL-Kolesterol, LDL-Kolesterol, VLDL-Kolesterol), Trigliserid ölçümleri yapılmalıdır. Ailede koroner arter hastalığı riski olanlar için ek check up tetkikleri; efor testi ve elektrokardiyografidir(EKG).Böbrek fonksiyonunun araştırılması için:
1.Kan Üre Azotu (BUN), 2.Kreatinin. 3.Tam İdrar Tahlili;Tiroid fonksiyonunun araştırılması için:
1.TSH. 2.Total ve Serbest T4, 3.Total ve Serbest T3:Karaciğer fonksiyonunun araştırılması için:
1 ALT(SGPT), 2.AST (SGOT), 3.GGT, 4.LDH, 5. Alkalen fosfatazHepatit (Sarılık) araştırılması için:
1. Bilirübinler (Total ve İndirekt), 2 Hepatit göstergeleri (HB virus antijen ve antikorları,
Hepatit A,B,C antikorları)Kanser taraması için;
1.AFP, 2.CEA, 3.CA 125, 4.CA-15-3, 5.CA 19-9; 6. Total ve serbest PSA
testlerinin yapılması uygun olur.


Ayrıca tüm batın ultrasonografi(USG), tiroid ve meme USGi akciğer grafisi, kadınlarda yumurtalıklar ve erkeklerde prostat görüntülenmesi gibi radyolojik tetkikler de yapılmalıdır.

Hastanemiz laboratuarında uzman hekimlerin kontrolünde, deneyimli ve eğitimli teknisyenlerden oluşan bir kadro ile çalışılan testler, bilim dünyasının kabul ettiği güvenilir yöntemlerle modern cihazlar kullanılarak olası en kısa zaman içinde yapılmaktadır.

35 yaşını geçmiş her kadın altı ayda bir PAP-vajinal smear(dölyolu yayma) testi yaptırmalı ve ayrıca ailesinde kanser öyküsü olanlar yılda bir, meme ultrasonografisi, mammografi, solunum fonksiyon testleri ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir.

Ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerin de yılda bir kez; prostat spesifik antijen(PSA), solunum fonksiyon testi yaptırmalı ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir.

Check-upa gelmeden önceki gece alkol alınmamalı ve genellikle10 saatlik bir açlık süresi sonunda kan verilmelidir. Açlık süreniz 10 saatten kısa ise bunu bildirmek gerekir. Normalde 8 saat öncesine kadar su, az miktarda şekersiz çay veya kahve içilebilir.

Sonuç olarak, check-up erken tanı için ilk ve önemli bir adımdır.

Unutulmamalıdır ki sağlığı korumak ve hastalanma riskini azaltmak için alınabilecek önlemler, tedavi sürecine oranla çok daha kolay ve ucuz olacaktır.

Ayrıca Checkup İçeriği İle İlgili Ayrınyılı Bilgi İçin Tıklayınız:
Linkleri görmek için üye ol Giriş yap veya üye ol.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst