Cezayirin İthal Ettiği Ürünler

'Ülkeler' forumunda EyLüL tarafından 12 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Cezayir İthal Ettiği Ürünler  Cezayirin İthal Ettiği Ürünler Nelerdir

  Cezayir'in ihracat kazançları büyük ölçüde petrol fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Cezayir’in %98’i hidrokarbürlere dayalı olan ihracatında da artışlar kaydedilmektedir. Ülkenin 2005 yılı ihracatı petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle değer olarak %46, miktar olarak %5,3 oranında artmıştır.

  Cezayir’in en büyük gelir kaynağını hidrokarbon ürünleri teşkil etmektedir. 2010 yılı itibarıyla Cezayir’in ihracatının % 97’sini (55,04 milyar ABD doları) petrol ve doğalgaz ürünleri oluşturmaktadır. Hidrokarbon sektörü tek başına ülkede yaratılan katma değerinin yaklaşık % 40’ını meydana getirmektedir. 40,21 milyar ABD doları olan ithalatın büyük bir kısmını endüstriyel ekipmanlar, yarı mamuller ve gıda maddeleri oluşturmaktadır.

  Cezayir, 2000 yıllarda ülkeye nisbî¬ istikrarın gelmesi, öte yandan petrol ve doğalgaz fiyatlarının yüksek seyretmesi sayesinde dış borçlarını önemli ölçüde azaltmış (4 milyar ABD doları civarında) ve büyük miktarda döviz rezervi elde etmiştir (161 milyar ABD doları). Sözkonusu döviz rezervi ile önümüzdeki dönemde petrol ve doğalgaz satışlarından elde edilmesi beklenen ilave gelirlerin sağlayacağı toplam 286 milyar ABD dolarının, 2010-2014 beş yıllık kalkınma planı kapsamında altyapı projelerine harcanması öngörülmektedir.

  Cezayir’de 2010 yılında büyüme, % 3,3, enflasyon % 3,9, işsizlik ise % 10 olarak gerçekleşmiştir.
   


Yükleniyor...