Çevremizdeki canlı cansız etkileşimi örneklerle açıklayınız

Çevremizdeki canlı cansız etkileşimi örneklerle açıklayınız

Canlı varlıklar yaşamak için cansız varlıklara ihtiyaç duyar.

Örneğin canlılar için en önemli ısı ve ışık kaynağı güneştir. Bitkiler üretim yapmak için güneşe ihtiyaç duyarlar. Yaşamımız için gerekli olan evlerimizde cansızdır. Günlük hayatta kullandığımız aletlerde cansızdır. Kısacası canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için cansız varlıkları her alanda kullanırlar.
 
Üst