Çevre kirliliğine neden olan kimyasallar nelerdir? Hava, toprak ve su nasıl kirlenir?

'Eğitim Merkezi' forumunda Emirhan tarafından 2 Ocak 2016 tarihinde açılan konu


  1. Çevre kirliliğine neden olan kimyasallar nelerdir? Hava, toprak ve su nasıl kirlenir?

    Çevresel kirliliğin bazıları kimyasal nedenlerdir. Bunlar, zehirler, kanser oluşuna neden olan bazı etkenler örnek olarak verilebilir. Başlıca tehlikeli kimyasallar şunlardır: Klorlu Organik Bileşikler, Mineral ve Yağlar, Fenoller, Nitrojen, Fosfor, Cıva, Kurşun, Kadmiyum

    Canlıların yaşam ortamı olan su, hava ve toprağın endüstriyel teknolojinin gelişmesine paralel olarak çeşitli sentetik maddeler ve diğer toksit atıklarla hızla kirlenmeye yüz tutmuştur. Dünyanın birçok bölgesini yaşanmaz duruma getirmiştir. Çevreyi koruyucu önlemler almadan gelişigüzel sanayileşen ülkelerdeki denetimsizlik, düzensiz kentleşme, hızla artan nüfus ya da toplumun eğitimsizliğinden kaynaklanan sorumsuzluk sonucu doğa kirlenmektedir. Ne gariptir ki insanlar meydana getirdikleri bu manzara karşısında panik içinde çare aramaktadır. Buldum dediği çare sonucunda da faturayı ağır bir biçimde yine kendisi ve gelecek nesiller ödemektedir. Bu nedenle kimyasal maddelerin zararlı etkilerinden korunmak için bu maddeleri alırken, kullanırken ve atıklarını depolarken gerekli tedbirlerin alınması gerekir.

    Deterjan, gübre, polimerler, tarım ilaçları, boyalar vb. insan yaşamını kolaylaştırırken aynı zamanda bilinçsiz kullanımdan dolayı çevreyi kirletir. Bu tür ürünlerin yerinde ve yeterli düzeyde kullanılması gerekmektedir.
     


Yükleniyor...