çetigen (yatugan) Hakkında kısa bilgi


ÇETİGEN (YATUGAN)


Orta Asya kökenli, diz üstünde ve parmakla çalınan bir enstrümandır.

kanun, santur gibi sazlara topluca verilen ad

türk musikisi’nde kanun santur gibi sazların ortak adı.enst_cetigen.jpg
 
Üst