Celal Ali Dede Kimdir

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 14 Nis 2012 tarihinde açılan konu

 1. Celal Ali Dede hakkında bilgi  Celal Ali Dede Hayatı

  Celal Ali Dede Anadolu velîlerinden. Atinaya yerleşmiş olan müslüman bir âilenin çocuğu olarak doğdu. Doğum târihi belli değildir. İlk tahsîline Atinada başladı. İlim tahsîl ederken, öğrendikleri ile amel ediyordu. Bir ara âilesi ve akrabâları onu evlendirmek istediler. Bunun üzerine Celâl Ali Dede, Atinayı terk ederek Anadoluya geldi. Yolculuğu esnâsında yolu Konyaya düştü.

  Celâl Ali Dede Konyada hastalandı. Birkaç ay bir köşede garip kaldı. Bu esnâda zamânın mevlevî dergâhı şeyhi Hüseyin Efendi ile tanıştı. Onun dergâhında sıhhate kavuşunca, rûhî susuzluğunu da gidermek için Hüseyin Efendiye talebe oldu. Mevlevî tarîkatine göre terbiye görüp yetişti. Bir ara bâzı arkadaşları ile arasında anlaşmazlık çıktı. Fakat Celâl Ali Dede onlarla münâkaşaya girmeyip oradan uzaklaştı. Bu durum hocasının çok hoşuna gitti. “Muhâlefetten geri duran halîfelikte tercih edilir. sözü gereğince, hocası Hüseyin Efendi tarafından Trablustaki Mevlevî dergâhına şeyh tâyin edildi. Orada kıymetli ve kâbiliyetli talebeler yetiştirdi.

  Celâl Ali Dede Sisam Adasından İstanbula gidip bir müddet Galata Mevlevîhânesinde kaldı. Sohbetlerinde, başlarından geçen hâdiseyi nakledip, normal hallerde olduğu gibi korkulu hallerde de yalnız Allahü teâlâya yönelip sığınmak, Ona güvenmek, kalbi Ona bağlayıp, vücûdu Ona teslim etmek lâzım geldiğini anlatırdı.

  Celal Ali Dede Bir müddet İstanbulda kaldıktan sonra Trablustaki dergâhına döndü. Dergâha vardıktan on sekiz gün sonra vefât etti. Dergâhının bahçesine defnedildi. Yerine Sâdık isimli oğlu şeyh oldu. Diğer oğullarından Şeyh Muhammed, Şam Mevlevî Dergâhı, Şeyh Mûsâ ise Kasımpaşa Mevlevî Dergâhı şeyhliği yaptılar.  alıntı
   
Yükleniyor...