Canlıların İşlevleri Nelerdir

'Eğitim Merkezi' forumunda ZORBEY tarafından 5 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. canlıların işlevi
  canlıların görevleri
  canlıların işlevleri maddeler halinde

  Doğadaki tüm canlılar belli bir ekolojik denge içinde yerini almıştır. Her canlının doğada kendine özgü bir yaşam biçimi ve doğada yapması gereken bir görevi-işlevi vardır. Bu işlevleri şöyle sıralayabiliriz.

  1 -Canlıların en önemli ortak özelliklerinden biri temel yapı birimlerinin hücre olmasıdır Hücreler bir mikroskop altında, hatta bazen büyüteç ve nadir de olsa çıplak gözle gözlenebilen yapılardır Örneğin tavuk ve balık yumurtaları gözle görebildiğimiz hücrelerdir Cansızların ise belirgin bir hücre yapıları yoktur Bazen kristal yapıda görülebilirler

  2- Canlıların beslenme gereksinimleri vardır Bütün canlılar dışarıdan aldıkları bir takım maddeleri kendi canlı maddeleri içerisine katabilirler Bu olaya asimilasyon (özümleme) denir Diğer taraftan da canlılar kendilerindeki maddelerin bir kısmını parçalayarak yaşamları için gerekli olan enerjinin açığa çıkmasını sağlarlar Bu olaya da disimilasyon (katabolizma = madde yıkımı) denir Cansız cisimlerin besin gereksinimleri yoktur Bu nedenle cansızlar metabolik faaliyetleri gösteremezler Canlılar metabolik olaylar sonucu, büyümeleri için gereken yapı maddelerini oluşturur ve enerji açığa çıkarırlar Bütün canlılarda metabolik olaylar görülür

  3 -Canlılar uyarılabilir ve uyarana yanıt verebilirler Yani çevrelerindeki fiziksel ve kimyasal uyaranlara tepki gösterirler Cansızlar ise, uyaranlara karşı belli bir tepki göstermezler

  4- Canlılarda dış ortam farklı olmasına rağmen, iç ortam sabit tutulur Buna homeostazi denir Cansızlarda böyle bir durum yoktur

  5- Canlılar üreme özelliğine sahiptirler Kendilerinin benzeri olan organizmaları meydana getirirler Cansızlarda ise üreme gibi faaliyetler görülmez

  6- Canlılar bulundukları ortama uyum (adaptasyon) yeteneğine sahiptirler Cansızlarda adaptasyon görülmez

  7 -Canlılar hareket yeteneğine sahiptir Bütün canlılar hareket ederler ya da durum değiştirirler Bu hareket içten gelen bir enerji ve yönetim ile yer değiştirme şeklinde yapılır Cansızlar ise herhangi bir kuvvet uygulanmadıkça hareket edemezler Yani yer değiştiremezler

  8 -Canlılar doğma, büyüme, gelişme ve ölüm gibi niteliklere sahiptir Cansızlar da ise yaşam belirtisi olmadığı gibi bu özelliklerin hiçbiri görülmez

  9- Canlıların büyük bir çoğunluğu belli bir organizasyon gösterir (sindirim, dolaşım,boşaltım sistemleri gibi) Cansızlar da ise böyle bir organizasyon söz konusu değildir