Çanakkale savaşı öncesi gelişmeler

Çanakkale savaşı öncesi gelişmeler
Çanakkale Savaşı öncesi, birçok gelişme meydana gelmiştir. 20. Yüzyılın başlarında Avrupa’da yer alan ülkeler artık Avrupa dışarısına taşmaya başlamışlardı. Avrupa dışındaki yerlerde sömürgecilik başlatmaya başlamışlardı ve milliyetçilik akımı ile Avrupa bölünmeye başlamıştı. En çok çekişme Almanya-Fransa ve Rusya-Avusturya arasında olmaktadır. Osmanlı Hükümet'i, 2 Ağustos 1914 senesinde Almanya'nın yanında olarak Almanya ile bir antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşma savaşın henüz başlamaması nedeniyle gizli tutulmuştur. Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşı öncesi kendi güvenliği için seferberlik ilan ederek silahlı tarafsızlık ilan etmiştir.

Akdeniz de yer alan Alman gemilerinin Çanakkale Boğazından geçerek İstanbul'a gelmesi büyük yankıya sebep oldu. Bu yankının nedeni Osmanlı Devlet'inin antlaşma gereği bütün savaş gemilerine boğazları kapatması gerektiğidir. Ancak Osmanlı Devleti Alman gemilerinin geçmesine izin vererek bir savaşın başlamasına neden olmuştur. Çanakkale Savaşı öncesi Osmanlı Hükümet'i bu gemilerin Almanya’dan satın alındığını belirterek meydana gelen gerginliği bir süreliğine ertelemiştir.

Bu 2 savaş gemisi 16 Ağustos 1914 senesinde Osmanlı donanmasına katılmıştır.


Çanakkale Savaşı öncesi, İtilaf Devletleri boğazları ele geçirerek Rusya ile hem ticari yönden hem de askeri yönden rahat bir işleyiş yapmak istemektedirler. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devlet'inin Almanya’dan gerekli desteği göremeyeceğini düşünerek Osmanlı Devleti’ne saldırma kararı almışlardır. Bu saldırı sonucunda İtilaf Devletleri başarılı gelirse eğer, bu başarıyı gören birçok ülke İtilaf Devletlerine katılmayı isteyeceklerdir. Bu düşüncelerin sonrasında İngiltere 28 Ocak 1915 senesinde Osmanlı Devleti’ne savaş açma kararı almış ve Osmanlı Devleti’ne saldırmıştır. Bu kararın ardından Fransa’ da İngiltere’ye katılarak Osmanlı Devleti’ne saldırmıştır. Çanakkale Savaşı öncesi Osmanlı Devleti sarsıntı da olduğu için bu savaştan olumsuz bir sonuçla çıkacağı düşünülmekteydi. Bu düşüncenin farkında olan Osmanlı Devleti gerekli tüm hazırlıkları yaparak savaşa hazırlanmıştır.
 
Üst