bursa ulu camiiBursa'da Ulu Cami XIV. yüzyıl sonlarına aittir. İnşasına Yıldırım Bayezid zamanında 1396 yılı sonbaharında başlanılmıştır. Minberinin kapısı üzerinde bulunan kitabeden binanın H. 802 (1399) yılında bitirildiğini öğreniyoruz.

[Ulucami dört duvarla çevrili enlemesine tertiplenmiş bir dikdörtgen binadır. Dış ölçüleri takriben 68 m. x 56 m.; iç ölçüleri 62 m. x 50 m. dir. Binanın içine on iki eş ayak oturtularak mekân yirmi eşit parçaya bölünmüştür. Ayaklar kemerlerle her iki yönde birbirine bağlanmış ve her bölüm kubbelerle örtülmüştür. Yalnız orta sıranın cümle kapısından itibaren ikinci bölümün üstünde, aslında tepesi açık bir kubbe var iken bu göz halen bir camekân ile kapatılmış bulunuyor. Bu açık kubbenin, bugün yağmur suyunu altındaki havuzda toplama görevi kalmamışsa da büyük bir iç mekânı orta yerinden aydınlatma görevi değişmemiştir. Bol miktarda ışık, döşemesi caminin namaz bölümlerinden iki basamak alçak ve mermer kaplı, orta yerinde suyu aşağıya doğru üç kademede, bir delikli çanaktan diğerine dökülerek akan on altı köşeli bir şadırvan bulunan iç avluyu doldurur. Cümle kapısıyla mihrabın merkezinden geçen kıble mihveri ile yan kapıların merkezinden geçen arzani mihver, iç avlunun merkezinde birleşir. Böylece caminin önemli unsurları olan kapılar ve mihrab bir mimari düzen içerisinde tertiplenmiştir.

Caminin kubbeleri pandantifler üzerine oturur. Dışarıdan sekiz köşeli kasnaklarla çevrilidirler. Çapları eş olmakla beraber irtifaları farklıdır. Mihrab mihveri üzerindeki kubbeler en yüksek olanlarıdır. Yanlardaki kubbeler dışarıya doğru iki kademede alçalırlar, ancak kubbeler arasındaki yükseklik farkı fazla değildir. İç mekânda hiç hissedilmez. Kasnaklarda sekiz pencere vardır. Binanın beden duvarlarında, bölmelerde umumiyetle altlı üstlü olmak üzere dörder pencere bulunur. Bursa Ulucami'nin son cemaat yeri yoktur. Cümle kapısının iki yanında binanın Kuzey-Doğu ve Kuzey-Batı köşelerinde iki minaresi vardır. Bunlardan camiye bir merdivenle bağlı olan Kuzey-Batı köşedeki minare, cami ile birlikte inşa edilmiştir. Bu minarenin kaidesine, minarenin Sultan Bayezid'in emriyle yapıldığını zikreden bir kitabe konulmuştur. Kuzey-Doğudaki minare ise muhtemelen Çelebi Sultan Mehmed zamanına attir.

Kaynak: İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami / Abdullah Kuran / Ankara / 1964 
Görüp, gezmek kısmet olmuştu, tek kelime ile görülmeye deger bir yer..

Bilgiler için çok teşekkürler Mostar
 
Üst