Bürokrat ve kariyer meslek mensupları için örnek maaş hesaplama

'Sosyal Konular' forumunda ZeuS tarafından 4 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Bürokrat ve kariyer meslek mensupları maaş hesaplama örneği,


  15 Ocak 2012 tarihinden sonra ilk defa Daire başkanı ve üstü kadrolar ile uzman, müfettiş, kontrolör gibi kadrolara atanacaklara aşağıdaki maaş hesaplamasına göre ödeme yapılacak.

  161 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Tebliğinin ilgili bölümü:

  15 OCAK 2012 GENEL MÜDÜR MAAŞI

  Örnek 1- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi uyarınca yapılan karşılaştırma sonucunda, ek 10 uncu maddeye göre kendisine ücret ve tazminat ödenmesi gerektiği anlaşılan Genel Müdür unvanlı bir kadroda, sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan, 21 yıl hizmeti bulunan vc 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde görev yapan bir personele 15/1/2012 tarihinde yapılacak mali haklara ilişkin ödemeler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
  Unsurlar / Genel Müdür 1/4 Hesaplanışı Tutar (TL)
  1-Ücret Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (67300x0,06446) 4.338,16
  2-Tazminat Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (37050x0,06446) 2.388,24
  Brüt Ödeme (1+2) 6.726,40
  3- Emekli Keseneği İşveren Payı (5434 sayılı Kamın hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.) [(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) l (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı
  [(1.500x0,06446)+(6.400x0,06446)+(1.000x0,86251)+ (21x20x0,06446) + (9500x1,80x0,06446)]x 0,20
  500,22
  4- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi Yukarıdaki emekli keseneği matrahı üzerinden %12 300,13
  Brüt Gelir (1+2+3+4) 7.526,75
  5- Emekli Keseneği İşveren Payı 500,22
  6- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi 300,13
  7- Emekli Keseneği Kişi Payı Emekli keseneği matrahı üzerinden %16 400,17
  8- Gelir Vergisi [(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x Matraha bağlı vergi oranı %15]-Asgari Geçim İndirimi Tutarı 530,96
  9- Damga Vergisi Brüt Ödeme x 0,0066 44,39
  Kesintiler Toplamı (5+6+7+8+9) 1.775,87
  Net Ödeme (Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı) 5.750,88
  15 OCAK 2012 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANI MAAŞI

  Örnek 2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi uyarınca yapılan karşılaştırma sonucunda, ek 10 uncu maddeye göre kendisine ücret ve tazminat ödenmesi gerektiği anlaşılan Çevre ve Şehircilik Uzmanı unvanlı bir kadroda, sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan, 12 yıl hizmeti bulunan ve 4 üncü derecenin 1 inci kademesinde görev yapan bir personele 15/1/2012 tarihinde yapılacak mali haklara ilişkin ödemeler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
  Unsurlar/ Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4/1 Hesaplanışı Tutar (TL)
  1 -Ücret Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (39300x0,06446) 2.533,28
  2-Tazminat Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (21625x0,06446) 1.393,95
  Brüt Ödeme (1+2) 3.927,23
  3- Emekli Keseneği İşveren Payı
  (5434 sayılı Kamın hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)
  [(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı
  [(915x0,06446)+(l 600x0,06446)+( l .000x0 ,86251)+ (12x20x0,06446)+ (9500x0,40x0, 06446)]x0, 20
  257,01
  4- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi Yukarıdaki emekli keseneği matrahı üzerinden %12 154,21
  Brüt Gelir (1+2+3+4) 4.338,45
  5- Emekli Keseneği İşveren Payı 257,01
  6- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi 154,21
  7- Emekli Keseneği Kişi Payı Emekli keseneği matrahı üzerinden % 16 205,61
  8- Gelir Vergisi [(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x Matraha bağlı vergi oranı %15] - Asgari Geçim İndirimi Tutarı 289,41
  9- Damga Vergisi Brüt Ödeme x 0,0066 25,92
  Kesintiler Toplamı (5+6+7+8+9) 932,16
  Net Ödeme (Brüt Gelir- Kesintiler Toplamı) 3.406,29  15 OCAK 2012 MALİYE UZMAN YARDIMCISI MAAŞI

  Örnek 3- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi uyarınca yapılan karşılaştırma sonucunda, ek 10 uncu maddeye göre kendisine ücret ve tazminat ödenmesi gerektiği anlaşılan Maliye Uzman Yardımcısı unvanlı bir kadroda, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan, bir yıldan az hizmeti bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde görev yapan bir personele 15/1/2012 tarihinde yapılacak mali haklara ilişkin ödemeler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.  Unsurlar / Maliye Uzman Yardımcısı 9/1 Hesaplanışı Tutar (TL)
  1-Ücret Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (30575x0,06446) 1.970,86
  2-Tazminat Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (16800x0,06446) 1.082,93
  Brüt Ödeme (1+2) 3.053,79
  3- Sigorta Primi İşveren Payı (5510 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.) [(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (Makam tazminatı göstergesi x Aylık katsayı) + (Temsil veya görev tazminatı göstergesi x Aylık katsayı) + (9500 x 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde öngörülen tazminatlar x Aylık katsayı)] x Prim oranı
  [(620x0,06446) + (0x0,06446)+(l.000x0,86251)+(0x2üx0,06446) i-(0x0,06446)+(0x0,06446)+(9500xl, 12x0,06446)] x 0,185
  293,84
  Brüt Gelir (1+2+3) 3.347,63
  4- Sigorta Primi İşveren Payı 293,84
  5- Sigorta Primi Kişi Payı Sigorta prim matrahı üzerinden %14 222,37
  6- Gelir Vergisi [ (Ücret Tutan - Sigorta primi kişi payı) x Matraha bağlı vergi oranı %151 - Asgari Geçim İndirimi Tutarı 202,53
  7- Damga Vergisi Brüt Ödeme x 0,0066 20,16
  Kesintiler Toplamı (4+5+6+7) 738,90
  Net Ödeme (Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı) 2.608,73

    2. Cevap: Bürokrat ve kariyer meslek mensupları için örnek maaş hesaplama

  KARŞILAŞTIRMAYA GÖRE MAAŞLAR

  Hali hazırda çalışmakta olanlardan, 15 Ocak 2012'den sonra da aynı unvanda çalışmaya devam edenler, yapılacak karşılaştırmaya göre ödeme yapılacaktır. Karşılaştırma sırasında, geçen yılki maaşı fazla olanlar, eski maaşlarını almaya devam edecek. Maaşı düşük olanlar ise 15 Ocak 2012'deki maaşı alacak.

  GENEL MÜDÜR İÇİN ESKİ VE YENİ MAAŞ

  Örnek 6- Başbakanlıkta kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen, sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi, 21 yıl hizmeti bulunan ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde görev yapan bir Genel Müdür için geçici 12 nci madde uyarınca mali hak karşılaştırması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

  a) 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre söz konusu Genel Müdür için hesaplanacak 2012 yılına ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.

  Unsurlar /Genel Müdür 1/4
  Hesaplanışı
  Tutar
  (TL)
  1- Sözleşme ücreti
  Bakanlar Kurulunca belirlenen brüt sözleşme ücreti
  3.002,44
  2- İkramiye
  Teşvik dahil bir yılda alınacak ikramiyenin bir aya isabet eden tutarı
  1.501,22
  3- Özel hizmet tazminatı tutarında ödeme
  9500 x Aylık Katsayı x Özel Hizmet Tazminatı Oranı (9500x0,06446x3,30)
  2.020,82
  4- Fazla Çalışma Ücreti
  9500 x Aylık Katsayı x Fazla Çalışma Ücreti Oranı (9500x0,06446x0,35)
  214,33
  Brüt Ödeme
  (1+2+3+4)
  6.738,81
  5- Emekli Keseneği İşveren Payı (5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)
  [(1.500x0,06446)+(6.400x0,06446)+( l .000x0 ,86251)+ (21x20x0,06446)+(9500x0,06446x1,80)] x 0,20
  500,22
  6- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi
  Emekli keseneği matrahı Çizerinden %12
  300,13
  Brüt Gelir
  (1+2+3+4+5+6)
  7.539,16
  7- Emekli Keseneği İşveren Payı
  500,22
  8- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi
  300,13
  9- Emekli Keseneği Kişi Payı
  Emekli keseneği matrahı üzerinden % 16
  400,17
  10- Ortalama Aylık Gelir Vergisi
  { [ (Sözleşme ücreti+İkramiye-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %351 /12}-Asgari Geçim İnd . Tutarı
  874,87
  11 - Damga Vergisi
  Brüt Ödeme x 0,0066
  44,48
  Kesintiler Toplamı
  (7+8+9+10+11)
  2.119,87
  Ortalama Aylık Net Ödeme
  (Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)
  5.419,29
  b) Ek 10 uncu maddeye göre söz konusu Genel Müdür için hesaplanacak ücret ve tazminata ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.

  Unsurlar / Genel Müdür 1/4
  Hesaplanışı
  Tutar (TL)
  1-Ücret
  Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (67300x0,06446)
  4.338,16
  2-Tazminat
  Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (37050x0,06446)
  2.388,24
  Brüt Ödeme
  (1+2)
  6.726,40
  3- Emekli Keseneği İşveren Payı (5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)
  [(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı
  [(1.500x0,06446)+(6.400x0,06446)+(l.000x0,86251) + (21x20x0,06446) + (9500x1,80x0,06446)] x 0,20
  500,22
  4- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi
  Emekli keseneği matrahı üzerinden %12
  300,13
  Brüt Gelir
  (1+2+3+4)
  7.526,75
  5- Emekli Keseneği İşveren Payı
  500,22
  6- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi
  300,13
  7- Emekli Keseneği Kişi Payı
  Emekli keseneği matrahı üzerinden % 16
  400,17
  8- Ortalama Aylık Gelir Vergisi
  {[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %35] /12}-Asgari Geçim İndirimi Tutarı
  830,18
  9- Damga Vergisi
  Brüt Ödeme x 0,0066
  44,39
  Kesintiler Toplamı
  (5+6+7+8+9)
  2.075,09
  Ortalama Aylık Net Ödeme
  (Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)
  5.451,66

  Başbakanlıkta kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen bir Genel Müdür için 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı 5.419,29 TL ve ek 10 uncu madde uyarınca hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı ise 5.451,66 TL dir. Buna göre, 15/1/2012 tarihinden itibaren söz konusu Genel Müdüre ek 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde ödeme yapılacaktır. Bu Genel Müdür için daha sonraki dönemlerde bir daha karşılaştırma işlemi yapılmayacağı gibi 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre de herhangi bir ödeme yapılmayacaktır    3. Cevap: Bürokrat ve kariyer meslek mensupları için örnek maaş hesaplama

  HAZİNE UZMANI İÇİN ESKİ VE YENİ MAAŞ

  Örnek 7- Hazine Müsteşarlığında kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen, sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi, 12 yıl hizmeti bulunan ve 4 üncü derecenin 1 inci kademesinde görev yapan bir Hazine Uzmanı için geçici 12 nci madde uyarınca mali hak karşılaştırması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

  a) 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre söz konusu Hazine Uzmanı için hesaplanacak 2012 yılma ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.


  Unsurlar/ Hazine Uzmanı 4/1
  Hesaplanışı
  Tutar (TL)
  1- Sözleşme ücreti
  Bakanlar Kurulunca belirlenen brüt sözleşme ücreti
  2.485,55
  2- İkramiye
  Teşvik dahil bir yılda alınacak ikramiyenin bir aya isabet eden tutarı
  1.242,78
  3- Özel hizmet tazminatı tutarında ödeme
  9500 x Aylık Katsayı x Özel Hizmet Tazminatı Oranı (9500x0,06446x1,25)
  765,46
  4- Fazla Çalışma Ücreti
  9500 x Aylık Katsayı x Fazla Çalışma Ücreti Oranı (9500x0,06446x0,30)
  183,71
  Brüt Ödeme
  (1+2+3+4)
  4.677,50
  5- Emekli Keseneği işveren Payı (5434 sayılı Kanım hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)
  [(915x0,06446)+(l 600x0,06446)+( l .000x0 ,86251)+ (12x20x0,06446)+(9500x0,06446x0,40)] x 0,20
  257,01
  6- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi
  Emekli keseneği matrahı üzerinden %12
  154,21
  Brüt Gelir
  (1+2+3+4+5+6)
  5.088,72
  7- Emekli Keseneği İşveren Payı
  257,01
  8- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi
  154,21
  9- Emekli Keseneği Kişi Payı
  Emekli keseneği matrahı üzerinden %16
  205,61
  10- Ortalama Aylık Gelir Vergisi
  {[(Sözleşme ücrct + İkramiye-Emekli keseneği kişi payı) xl2 x matraha bağlı vergi oranı % 15 ila %3 5] /12} - Asgari Geçim İnd . Tutarı
  718,06
  11- Damga Vergisi
  Brüt Ödeme x 0,0066
  30,87
  Kesintiler Toplamı
  (7+8+9+10+11)
  1.365,76
  Ortalama Aylık Net Maaş
  (Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)
  3.722,96
  b) Ek 10 uncu maddeye göre söz konusu Hazine Uzmanı için hesaplanacak ücret ve tazminata ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.

  Unsurlar / Hazine Uzmanı 4/1
  Hesaplanışı
  Tutar (TL)
  1-Ucrct
  Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (39300x0,06446)
  2.533,28
  2-Tazminat
  Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (21625x0,06446)
  1.393,95
  Brüt Ödeme
  (1+2)
  3.927,23
  3- Emekli Keseneği İşveren Payı
  (5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)
  [(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı
  [(915x0,06446)+( 1600x0,06446)+( 1.000x0,86251 )+ (12x20x0,06446)+ (9500x0,40x0,06446)] x 0,20
  257,01
  4- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi
  Emekli keseneği matrahı üzerinden %12
  154,21
  Brüt Gelir
  (1 +2+3+4)
  4.338,45
  5- Emekli Keseneği işveren Payı
  257.01
  6- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi
  154.21
  7- Emekli Keseneği Kişi Payı
  Emekli keseneği matrahı üzerinden %I6
  205.61
  8- Ortalama Aylık Gelir Vergisi
  {[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %35] /12 } - Asgari Geçim İndirimi Tutarı
  395,40
  9- Damga Vergisi
  Brüt Ödeme x 0,0066
  25,92
  Kesintiler Toplamı
  (5+6+7+8+9)
  1.038,15
  Ortalama Aylık Net Ödeme
  (Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)
  3.300,30

  Hazine Müsteşarlığında kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen 4 üncü derecenin birinci kademesindeki bir Hazine Uzmanı için 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı 3.722,96 TL ve ek 10 uncu madde uyarınca hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı ise 3.300,30 TL dir. Buna göre, söz konusu Hazine Uzmanına 2012 yılında 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunacaktır. 2013 yılı ve daha sonraki dönemlerde bu şekilde yapılacak karşılaştırmalara, 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ödenecek olan tutarın, ek 10 uncu maddeye göre yapılacak tutardan daha düşük kalacağı yıla kadar devam edilecektir.


  İÇ DENETÇİ İÇİN ESKİ VE YENİ MAAŞ  Örnek 8- Maliye Bakanlığında sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi, 25 yıl hizmeti bulunan ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde görev yapan bir İç Denetçi için geçici 12 nci madde uyarınca mali hak karşılaştırması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
  a) 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre söz konusu İç Denetçi için hesaplanacak 2012 yılma ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.


  [TD="colspan: 2"] Unsurlar / İç Denetçi 1/4
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 1- Gösterge Aylığı
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 2- Ek Gösterge Aylığı
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 3- Taban Aylığı
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 4- Kıdem Aylığı
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 5-Yan Ödeme Aylığı
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 6- Tazminat Tutarı
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 7- Ek Ödeme Tutarı
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 8- Makam Tazminatı
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 9- Görev Tazminatı
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] Brüt Ödeme
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 10- Emekli Keseneği İşveren Payı
  (5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 1 1- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] Briit Gelir
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 12- Emekli Keseneği İşveren Payı
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 13- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 14- Emekli Keseneği Kişi Payı
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 15- Ortalama Aylık Gelir Vergisi
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] 16- Damga Vergisi
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] Kesintiler Toplamı
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] Ortalama Aylık Net Ödeme
  [/TD]


  Hesaplanışı
  Tutar (TL)
  Gösterge x Aylık Katsayı / (1500x0,06446)
  96,69
  Ek Gösterge x Aylık Katsayı / (3600x0,06446)
  232,06
  Taban Aylığı Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı / (1000x0.86251)
  862,51
  Hizmet Yılı x 20 x Aylık Katsayı / (25x20x0,06446)
  32,23
  Puan x Yan Ödeme Katsayısı / (2700x0.02044)
  55.19
  9500 x Tazminat Oranı x Aylık Katsayı / (9500x(2.10.0.30)x0,06446)
  1.469,69
  9500 x Ek Ödeme Oranı x Aylık Katsayı / (9500x1,75x0,06446)
  1.071,65
  Makam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı / (2000x0,06446)
  128.92
  Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı x 0,80 /' (8000x0,06446x0,80)
  412,54
  (1+2+3+4+5+6+7+8+9)
  4.361,48
  [(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oram
  [ (1500x0.06446)+(3600x0,06446)+( 1.000x0,86251)+ (25x20x0.06446)1- (9500x1.30x0.06446)1 x 0.20
  403,91
  Emekli keseneği matrahı üzerinden %12
  242,35
  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
  5.007,74
  403,91
  242,35
  Emekli keseneği matrahı üzerinden %16
  323,13
  {[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %35] / 12} - Asgari Geçim İndirimi Tutarı
  92,20
  Brüt Ödeme x 0.0066
  28,79
  (12+13+14+15+16)
  1.090,38
  (Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)
  3.917,36
  b) Ek 10 uncu maddeye göre söz konusu İç Denetçi için hesaplanacak ücret ve tazminata ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.
  [TD="colspan: 2"] Hesaplanışı
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (46450x0,06446)
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (25560x0,06446)
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] (1+2)
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] [(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı
  1/ 1500x0,06446 ) ı (3600x0,06446)+( 1.000x0,86251)+ (25x20x0.06446)+ (9500x1,30x0.06446 )1 x 0.20
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] Emekli keseneği matrahı üzerinden %12
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] (1+2+3+4)
  [/TD]  [TD="colspan: 2"][/TD]  [TD="colspan: 2"][/TD]  [TD="colspan: 2"] Emekli keseneği matrahı üzerinden %16
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] {[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %35] / 12} - Asgari Geçim İndirimi Tutarı
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] Brüt Ödeme x 0,0066
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] (5+6+7+8+9)
  [/TD]  [TD="colspan: 2"] (Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı)
  [/TD]

  Unsurlar / İç Denetçi 1/4
  Tutar (TL)
  1-Ücret
  2.994,17
  2-Tazminat
  1.647,60
  Brüt Ödeme
  4.641,77
  3- Emekli Keseneği İşveren Payı
  (5434 saydı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.)
  403,9 )
  4- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi
  242,35
  Brüt Gelir
  5.288,03
  5- Emekli Keseneği işveren Payı
  403,91
  6- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi
  242,35
  7- Emekli Keseneği Kişi Payı
  323,13
  8- Ortalama Aylık Gelir Vergisi
  488,1 1
  9- Damga Vergisi
  30.64
  Kesintiler Toplamı
  1.488,14
  Ortalama Aylık Net Ödeme
  3.799,89
  Maliye Bakanlığında 1 inci derecenin dördüncü kademesindeki bir İç Denetçi için 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı 3.917,36 TL ve ek 10 uncu madde uyarınca hesaplanan bir yıllık ortalama aylık net ödeme tutarı ise 3.799,89 TL dir. Buna göre, söz konusu İç Denetçiye 2012 yılında 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunacaktır. 2013 yılı ve daha sonraki dönemlerde bu şekilde yapılacak karşılaştırmalara, 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ödenecek olan tutarın, ek 10 uncu maddeye göre yapılacak tutardan daha düşük kalacağı yıla kadar devam edilecektir.
  Kaynak: memurlar.net
   


Yükleniyor...
Benzer Konu başlıkları - Bürokrat kariyer meslek
 1. Bella
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  5,260
 2. Yasemin
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  446
 3. Ceylan
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  1,117
 4. Ceylan
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  1,425