Burhaneddin Bin Muhammed Eğridiri Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 9 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


 1. Burhaneddin Bin Muhammed Eğridiri Hayatı
  Burhaneddin Bin Muhammed Eğridiri Biyografisi

  Burhaneddin Bin Muhammed Anadolu’da yetişen ve Anadolu’yu aydınlatan meşhûr velîlerdendir. Burhaneddin Bin Muhammed Tosya’da doğdu.

  Burhaneddin Bin Muhammed Baba ve anne tarafından âlim ve fazîlet sâhibi bir âileye mensuptur. Peygamber efendimizin soyundan olup seyyiddir. Nesebi baba tarafından evliyânın meşhurlarından Seyyid Hakim Ali Tirmizî’ye ulaşır. Babası, Tokatlı Mehmed Muhyiddîn Efendidir.

  Annesi evliyânın meşhurlarından Seyyid Muhammed Çelebi Sultan’ın kızı Şehribânû Hâtundur. Annesi; “Oğlum Burhâneddîn doğduğunda kırk gün beşiğinde zikretti.” demiştir.

  Burhaneddin Bin Muhammed Tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’a gitti. Burhaneddin Bin Muhammed Tasavvufta yetişmek üzere Zeyniyye tarîkatı şeyhi Tosyalı Şeyh Nasûh Efendinin, derslerine ve sohbetlerine devâm etti. Bu hocasının rehberliği ile kemâle erip, icâzet verildi. Eğridir’de dedesi Muhammed Çelebi’nin vefâtı ile boşalan zâviyede insanlara rehberlik yapmak, doğru yolu anlatıp, ilim öğretmekle vazîfelendirildi.

  Burhaneddin Bin Muhammed Ayrıca vâz ve nasîhatlarıyla doğru yolu anlatıp halkı irşâd etti. Ehl-i sünnet îtikâdının kalplere iyice yerleşmesi, din bilgilerinin öğrenilmesi ve öğrenilen bu bilgilere göre amel edilmesi, yaşanması, İslâm ahlâkının yayılması husûsunda büyük hizmetler yaptı.

  Burhaneddin Bin Muhammed 1562 (H.970)’de Eğridir’de vefât etti. Kabri, Eğridir Yazla’daki câminin yanında bulunan kabristanda dedelerinin kabirleri yanındadır.
   


Yükleniyor...