Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar ve görevleri kısaca

Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar ve görevleri kısaca

Vücudunuzda dolaşan kanınız çeşitli maddeleri belirli oranda taşımalıdır. Bunun belli bir sınırı vardır. Vücudun iç düzeninin korunması için kan içindeki atık maddelerin vücuttan atılması gerekir. Bu atık maddeler, vücuttaki hücrelerden kan yoluyla toplanır. Kanın, bunlardan arınmasını sağlayan sistem boşaltım sistemidir. Boşaltım sistemi kanın atık maddelerden arınmasını sağlar.

Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar ile bunların görevleri;

Böbrekler: Vücudumuzdaki çeşitli atık maddeleri kanımızdan süzer. Süzülmeden sonra kalan tuzun ve suyun fazlası ile üre, idrarı oluşturur. Böbrekler, oluşan idrarın vücuttan uzaklaştırılması için gerekli yapılara ulaştırılmasını sağlayan boşaltım organıdır.

Böbrek atardamarı: Böbreğe kan getiren ve boşaltım maddelerinin en fazla olduğu damardır.

Böbrek toplardamarı: Böbrekte süzülen kanı taşıdığı için boşaltım maddelerinin en düşük olduğu damardır.

İdrar borusu (üreter): Böbreklerde süzülen idrarı, idrar kesesine taşıyan boru- cuklardır.

İdrar kesesi: İdrar borusundan gelen idrarın toplandığı kesedir.

İdrar kanalı (üretra): İdrarın dışarı atıldığı kanaldır.
 
Üst