Boş Beşik

Türkmenlerin anlattıklarına göre, bundan 350-400 yıl kadar önce Toroslar’da Avşar boyunun oymakları göçer olarak yaşarlardı.

İşte o sıralar bir oymak beyinin oğluyla başka bir oymak beyinin kızı dillere destan bir düğünle evlenirler. Bunların tam yedi yıl çocukları olmaz. Ondan dolayı aileler de halk da çok üzgündür. Çünkü bu Türkmenler’de çocuk çok önemli, çocuksuzluk çok kötüdür.

Günler gelir geçer, yedi yılın sonunda gelin ay parçası gibi bir erkek çocuk dünyaya getirir. Çocuk üç aylıkken bu Avşar oymağı başka bir yurda (yaylaya) göçmeye karar verir.

Bebek, sarılıp sarmalanarak güzel bir kundak yapılır. Kundaktaki bebek görkemli bir mayanın (dişi deve) üzerine yerleştirilir.

Deve kervanı gece ormanlık alanda ilerlerken nasıl olmuşsa bebek kundağıyla birlikte çam dalına takılıp kalmış. Bu arada gelin, arada bir bebeği yoklamak ister ama kayınbabasından hicabeder (utanır), bunu ona söyleyemez. Çünkü bu Türkmenler’de “gelinlik etmek” diye bir gelenek var. Bu geleneğe göre gelin kız, büyüklerinin yanında konuşmaz, sesinin duyulmasını istemez. Bu, bir saygı gereği olarak görülür.

Konalga yerine varılıp denkler çözülmeye başlayınca, bebeğin birlikte olmadığı görülür. Herkes, geri yol boyu bebeği aramaya koyulur. Bu arada güneş doğmuş, gökyüzünde kara kara kartallar belirmeye başlamış.

Onlar araya dursun koca bir kartal çam dalında asılı kalan bebeği çoktan parçalamıştır. Onu arayanlar ancak bez parçalarını bulurlar.

Söyleyen: Gelin (Bebeğin Annesi).

1. Deveyi deveye çattım
Yuların’ üstüne attım
Kayınbabamdan hicabettim
Yoklamadım bebek seni
Nenni nenni bebek nenni

2. Deve de deveden yüce
Deveyi yüklettim gece
Yoklamadık ağ bebeğim
Yurda varıp konmayınca
Nenni nenni bebek nenni

3. Ağ devenin mayaları
Çiyde yürür develeri
Çok m(u) ağrıttı bebeğim
Karakuşun soyaları

Bu ağıdın, aynı konuyu anlatan bir söylenişi de Yürek oymağında, Antalya-Elmalı yolunda geçer.

4. Elmalı’dan çıktım yayan
Dayan hey dizlerim dayan
Emmim atlı kendim yayan
Bebek beni del’eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi

5. Kol bezin dalda bulduğum
Adını Ali koyduğum
Yedi yılda bir bulduğum
Bebek beni del’eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi

6. Gökte yıldızlar ışılar
Kuzgunlar üleş bölüşür
Çadırda düşman gülüşür
Bebek beni del’eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi

7. Deve var deveden yüce
Deveyi yüklettik gece
Nic’ edeyim aman nice
Bebek beni del’eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi

8. Tuzladan aldım tuzunu
Akdağ’a serdim bezini
Kargalar oydu gözünü
Bebek beni del’eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi

9. Ala kilime sardığım
Yüksek mayaya koyduğum
Yedi yılda bir bulduğum
Bebek beni del’eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi

10. Havada kuzgun dolaşır
Kuzgunlar üleş bölüşür
Kara haber tez ulaşır
Bebek beni del’eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi

11. Kayın anam samur kürklü
Develeri kahve yüklü
Yad-yaban değil Yürüklü
Bebek beni del’eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi

12. Çadırı çebiç kılından
Pazvantı çıkmaz kolundan
Kurtulamam el dilinden
Bebek beni del’eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi

13. Ak memeden sütler akar
Kavim kardeş yola bakar
Yasımız obayı yıkar
Bebek beni del’eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi

14. Deveyi deveye çattım
Yuları boynuna attım
Bebeği dağlara attım
Bebek beni del’eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi

15. Tabancamın ipek bağı
Babam bir aşiret beyi
Kanlım oldu çiçek dağı
Bebek beni del’eyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
 
Üst