Bölge kavramını araştırarak kaç çeşit bölge oluşturulabileceğini öğreniniz

#1
Bölge kavramını araştırarak kaç çeşit bölge oluşturulabileceğini öğreniniz

Yeryüzü su kaynakları, yer şekilleri, sıcaklık, yağış, basınç, rüzgârlar, bitki örtüsü, nüfus, yerleşme, yer altı kaynakları, sanayi, ulaşım, ticaret, tarım, turizm, dil, din ve siyasi birlikler bakımından farklı özelliklere sahip alanlardan oluşur. Bu alanların her birine “bölge” denir. Buna göre bölgeler doğal ve beşerî özelliklerine göre iki gruba ayrılır ve her bölge bu özelliklere göre adlandırılır: Dağlık bölge, sıcak bölge, orman bölgesi, sık nüfuslu bölge, petrol bölgesi gibi.

Doğal Bölgeler

Doğal bölgeler yeryüzünün fiziki özelliklerine göre belirlenmektedir. Bunlar jeomorfolojik, hidrolojik, jeolojik ve klimatolojik bölgelerdir.

Beşerî Bölgeler

Beşerî bölgeler insan etkinlikleriyle ortaya çıkmış bölgelerdir. Bunların başlıcaları nüfusa, yerleşmeye, ekonomik etkinliklere, kültürel ve siyasi yapılanmaya bağlı bölgelerdir.
 
Üst