Biyosistem Mühendisliği Nedir? Yetkiler ve İş Olanakları


Biyosistem Mühendisliği Puanları,

biyosistem mühendisliği çalışma alanları


Biyosistem Mühendisliği Hakkında Bilgi

Biyosistem Mühendisliği bölümünde öğrenciler, arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi, arazi toplulaştırılması, tarımsal yapılar, tarımda otomasyon, yeni gelişen teknolojiler, hassas tarım teknikleri, enerji ve makinalar, bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları, hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları konularda eğitim görüyor. Öğrenciler, mezun olduktan sonra ‘Biyosistem Mühendisi’ unvanı alıyor.

Biyosistem Mühendisliği Nedir?

Biyosistem mühendisliği, mühendislik bilimi ve tasarımının biyoloji, çevre ve tarım bilimleriyle bütünleştirildiği bir mühendislik disiplinidir.

Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve insan tarafından gerçekleştirilmiş sistemlerin analizi, tasarımı ve değerlendirilmesiyle uğraşır.

Biyosistem mühendisi, biyolojik tabanlı sistemler üzerine eğitim görür ve bu eğitim ekipmanlar (alet ve makineler), malzemeler, süreçler ve insan boyutu üzerine kuruludur.

Biyosistem Mühendisliğinin Temel Amacı Nedir?

Otomasyon, bilgi teknolojileri, hassas tarım, tarımda güç ve enerji, hasat sonrası işlemler, tarımsal yapılar ve çevre, hayvansal üretim teknolojileri, toprak ve su, kırsal gelişme alanlarında mühendislik eğitimi vermektir.

Biyosistem Mühendisliği programı altında mühendislik eğitimi verilirken aşağıda sıralanan öğrenim çıktıları amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin yeterli matematik ve temel bilimler dersleri alması,
Temel Mühendislik derslerinin alınması,Öğrencileri araştırma yapmaya ve analitik düşünmeye yönlendirecek ödev seçimi,
Öğrencilerin ilk yıldan itibaren konuları ile ilgili bilgisayar ve bilgi teknolojilerini kullanmaya yönlendirilmesi,
Grup çalışması ve birlikte öğrenmenin önemini vurgulayıcı proje, laboratuar ve atölye çalışmalarının yapılması,
Uygulamalı çalışmalarla tasarım becerisi ve deneyiminin kazandırılması,
Projelemeyi de içerecek biçimde, problemlerin tanımlanması, detaylandırılması ve çeşitli bilgi esaslarına göre olası çözümler geliştirilmesine yönelik bitirme tezlerinin ve laboratuar çalışmalarının yapılması,
Öğrencilere, derslerde çeşitli konularda seminerler sundurularak, bilgiye ulaşma, bilgiyi derleme ve bir topluluk önünde sunabilme becerisinin kazandırılması,
Bitirme ödevlerinde etkin iletişim becerilerinin üzerinde durulması ve mümkün olduğunca öğrencilere araştırmaya dayalı uygulamalı bitirme ödevlerinin hazırlattırılması.
Yetkiler ve İş Olanakları
Biyosistem Mühendisliği Lisans Programında eğitimini tamamlamış bir mühendis aşağıdaki konularda yetki sahibi olabilmektedir ve bu yetki gerek bireysel gerekse kurumsal çalışma biçimlerinde kullanılabilmektedir:

Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçler için gerekli makine ve tesislerin tasarımı, projelenmesi, yapımı ve işletilmesi.
Biyosistemlerde üretim amacıyla kullanılan her türlü yapı, barınak ve tesisin projelenmesi, yapımı ve işletilmesi.
Biyosistemlerle ilgili enerji kaynaklarının kullanımı ve korunması.
Biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi prensiplerini göz ardı etmeden, sürdürülebilir tarım ve gıda üretiminin gerçekleştirilmesi.
Mezunların çalışabilecekleri kamu kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve çalışma alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Kamu kuruluşları (İl Özel İdareleri, DSİ, Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıkları, Belediyeler vb.),
Üniversiteler (öğretim elemanı olarak,)
Tarım Makineleri Sanayi,
Traktör Sanayi,
Tarımsal Danışmanlık Kuruluşları,
Tarıma Dayalı Kooperatifler,
Kamu ve Özel Bankalar,
Tarım Makineleri Müteahhitlik Kuruluşları,
Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmaları,
Mühendislik ve Danışmanlık Büroları,
Arazi Toplulaştırması Müteahhitlik Firmaları,
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
Tarımsal Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmaları,
Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketler,
Hayvancılığa Dayalı Makine Sanayi,
Gıda Makineleri Sanayi,
Tarımsal İşletmelerde Tarım Makinelerine Dayalı Mekanizasyon Uygulamaları
 

"tarım makinaları" ve "tarımsal yapılar ve sulama" bölümlerinin birleşmesi olan biyosistem mühendisliğinin ziraat mühendisliğinden ne farkı var... hocalar aynı altyapı aynı... sonuç hüsran olacak...
 

Arkadaşlar teknik olarak biyosistem mühendisliği tarım makinaları ve tarımsal yapılar ve sulama bölümlerinin birleşmesinden oluşuyor.Ancak bu bölümlerin haricinde gıda makinaları hayvancılığa dayalı makinalar ve traktörler de bu bölümün içine giriyor.İnternetten araştırırsanız zaten bunu görürsünüz.Üstelik iş alanının çok geniş olduğu da oralardan anlaşılıyor.Özellikle gıda makinaları sanayi hayvancılığa dayalı makine sanayi ve traktör sanayi de iş alanı olarak da kendi içlerinde dallara ayrılıyor.Bu da iş alanının daha da genişlemesi demek.Üstelik tarımsal yapılar ve sulama sistemlerinin kurulumu barajların kurulumu ve kırsal alanların kalkındırılması kümes barınak ahır çiftlik kurulumu gibi projelerde bildiğim kadarıyla biyosistem mühendisliğinin proje ve imza yetkisi var.Eskiden bu mühendisliğe devlet sektöründe kadro yoktu belki ama şimdi bu mühendisliğe devlet sektöründe kadro açıldı.Hatta ben danışman hocama sordum söylediğim bu makine sanayilerinde ve traktör sanayinde bizim bölümden mezun olup çalışanlar varmış.Bence bu bölüm Türkiye çapındaki sayılı komplike mühendisliklerden ve bölümlerden biri.Puanının yüksek olmamasını yeni olmasına ve adının daha pek duyulmamış olmasına bağlıyorum.
 

Biyosistem Mühendisliği=Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği=Tarım Makinaları-Ziraat Mühendisliği
Üçü de aynı bölüm tarım makinaları yetki ve tüzüğüne bakıp anlayabilirsiniz.
 

bu arada tarım makineleri dediğiniz bölümün adı artık tarım makinaları ve teknolojileri mühendisliği oldu aynı şeyleri yazma biyosistem
 
Üst