Bitkilerin büyümesinde hormonların etkileri nelerdir


Bitkilerin Büyümesinde Hormonların Etkileri

- Sürgün ucunda üretildikten sonra daha aşağıya doğru taşınır ve hücre uzama bölgesinde hücrelerin büyümesini uyarır.
- Sürgün uçlarının yerçekiminin ters yönüne doğru büyümesi (gravitropizma) ve ışığa doğru büyümesi (fototropizma) olaylarından sorumludur.
- Apikal dominansiye neden olur. Apikal dominansi, tepe tomurcuğunun yanal tomurcukların gelişimini sınırlaması yeteneğidir. Meyve üreticileri tepe tomurcuğunu uzaklaştırarak bitkilere daha kısa boylu, çalımsı ve sık dallı bir görünüm kazandırabilirler.
- Dal çeliği üzerinde kök oluşumuna neden olur. Ayrıca köklerin dallanmasında da görev yapar.
- Meyve gelişmesini uyarır.
- Yaprak dökümünü engeller.
- İletim dokusunun farklılaşmasını uyarır.
- Sekonder meristemleri uyarıcı etki yapar.
- Doku kültüründen yeni bitkilerin oluşmasında önemli rol oynar.
- Sentetik olarak üretilen bazı çeşitleri çimenliklerde geniş yapraklı yabani otları öldürmek için kullanılır.
Sitokininler
Sitokininler, nükleik asitlerle ATP'nin yapısında bulunan adenin bileşiğinin değişime uğramış bir formudur. Sitokininlerr, köklerde üretilir ve ksilem yoluyla hedef hücrelere taşınır.
Sitokininlerin en önemli fizyolojik etkileri aşağıda özet halinde verilmiştir.
- Sürgün ve kök meristemlerinde hücre bölünmesini uyarır.
- Apikal dominansi değiştirir ve yanal tomurcuk büyümesini hızlandırır. (Yanal tomurcuk engellenmesinin kontrolünde, oksinin sitokine oranı önemlidir.)
- Yaprakların yaşlanmasını geciktirici bir etkiye sahiptir (Çiçekçiler, kesilmiş çiçeklerin tazeliğini korumak için sitokinin spreyleri kullanırlar).
- Sitokininin oksine oranı bitki doku kültüründe hücre farklılaşmasını kontrol eder.
- Hücre döngüsünün düzenlenmesinde görev yapar.
- Kloroplast gelişimini artırır.
- Bitki kökleriyle bazı bakteri ve mantarlar arasındaki ortaklığın kurulmasında rol oynar.
Giberellinler
Oldukça büyük bir grup olan giberellinler kimyasal yapılarıyla tanımlanırlar. Sayıları 125'in üzerindedir. Deneysel çalışmalarda en sık kullanılan giberellin, giberellik asittir. Giberellin; apikal tomurcuklar, kökler, genç yapraklar ve bitki embriyolarında üretilir.
Giberellinlerin en belirgin fizyolojik etkileri aşağıda özet halinde verilmiştir.
- Gövdelerde hücre bölünmesini ve hücre uzamasını uyarırlar. Yapraklarda büyümeyi teşvik ederler.
- Tohum çimlenmesini uyarırlar. Tohumlarda depo besinlerin hidrolizini sağlayan a - amilaz gibi enzimlerin sentezini teşvik ederler.
- Tozlaşmayı takiben meyve gelişmesinin başlamasına (meyve bağlanmasına) ve bazı meyvelerin büyümesine ne¬den olurlar.
- Kök büyümesi ve farklılaşmasına etki ederler.
- Çiçeklerde eşeyin belirlenmesini etkilerler. (Eşey belirlenmesi genetik olarak düzenlenir, ama çevresel faktörlerden
de etkilenir. Bu çevresel etkiler, giberellin ile düzenlenebilmektedir.)
- Bazı bitkilerde çiçeklenmeyi uyarırlar.
 

Bitkisel Hormonlar:
Bitkilerde büyüme ve gelişme sırasında, hücreler arasındaki iletişim bitki hormonlarıyla sağlanır. Bitki hormonları üretildikleri yerden bitkinin diğer kısımlarına taşınır.
Bitki hormonları, aktif büyüme gösteren kök ve gövde uçlarında, meyvelerde ve genç yapraklarda yer alan hücreler tarafından üretilir. Hormonların bir kısmı üretildiği dokuda etkili olurken, bir kısmı üretildikleri yerden bitkinin diğer kısımlarına taşınır. Böylece etkisini bitkinin farklı bölümlerinde gösterir.
Oksinler: Bitkinin sürgün uçlarında, genç yapraklarda, gelişmekte olan meyve ve tohumlarda sentezle-nir. Özellikle büyüme bölgelerindeki hücreler tarafından salgılanır.
Oksin, hücre bölünmesini hızlandırır ve bitkinin ışığa yönelmesini sağlar. Büyüme, gelişme, yapraklanma ve çiçek açmada, meyve oluşumunda görev yapar.


Bitkilerin doku kültürüyle üretiminde oksin hormonundan faydalanılmaktadır. Ayrıca oksin hormonu hücre bölünmesi, kesik gövde ve yapraklarda, saçak kök oluşumunu, çiçeğin açması gibi bitki gelişimi ile ilgili bazı olayları etkiler.
Sitokinin: Sitokinin hormonu kök uçlarında sen-tezlenir ve ksilemle meristem dokulara, tohumlara, yapraklara ve meyvelere taşınır. “
Hücre bölünmesi için uyarıcı görev yapar, ikincil meristemlerin aktif hale gelmesi ve gövdenin alt kısımlarında köklerin oluşması, sitokinin hormonunun etkisiyle meydana gelir. Bunun yanında sitokinin hormonu, çiçekçiler tarafından bitkinin yaşlanmasını geciktirmek için de kullanılır.
Giberellin: Giberellin hormonu köklerde, genç yapraklarda ve bitkilerin embriyolarında üretilir.
Giberellin, hücre bölünmesi ve hücre büyümesini uyararak gövde ve yaprağın uzamasını sağlar. Çiçeklenmeyi uyarır.


Hücreye su alımını kolaylaştırarak hücrelerin genişlemesini, uyku halindeki tohumun uyanmasını sağlar. Tohumun çimlenmesinde de etkilidir.
Giberellin hormonu, ayrıca çekirdeksiz meyve oluşumunu sağlamak ve tane iriliğini artırmak amacıyla başta üzüm olmak üzere çeşitli meyvelerde kullanılır.
Etilen: Bitkilerde meyvelerin olgunlaşması sırasında üretilir. Etilenin etkisiyle, hücre çeperi bileşenlerinin enzimatik olarak parçalanması sonucunda, nişastanın ve asitlerin şekere dönüşümü meyveyi tatlandırır. Böylece meyve olgunlaşır.
Meyvenin olgunlaşması tamamlandıktan sonra etilen üretimi devam ederse meyve çürür. Etilen bir gaz olduğundan ve bulunduğu ortamda kolayca yayılabildiğinden diğer meyveleri de çürütür.
Ayrıca kuraklık, su baskını, mekanik basınç ve enfeksiyon gibi streslere yanıt olarak da etilen üretlir. Etilen hormonu yaprak dökümünü de uyarmaktadır.
Absisik asit: Uygun olmayan ortamda tohumun çimlenmesini engelleyerek, tohumun uyku halini devam ettirir. Ayrıca stomaların açılıp kapanmasını düzenleyici etkisi vardır.
 
Üst