birleşmiş milletlerin kuruluş amacı nedir kısaca


Birleşmiş Milletlerin Kuruluş Amaçları Nedir

Dünya barışını , güvenliğini korumak

Hak eşitliği ve halkların kendi geleceğini belirleme ilkelerine saygı göstererek milletlerarasında dostça ilişkiler geliştirmek;

Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel, insani sorunların çözümünde işbirliği yapmak ve temel insan hak ve özgürlüklerine karşı saygıyı teşvik etmek;

Bu ortak çıkarların elde edilmesi hususunda milletlerarasında uyum sağlayıcı bir merkez olmak amacıyla kurulan bir örgüttür.
 
Üst