Birim Fiyatı Nedir?Birim fiyat indirimden önce mi sonra mı?

Birim Fiyatı Nedir?Birim fiyat indirimden önce mi sonra mı?

Poz (Birim fiyat) tarifi, imalatın yapım şartlarının, biriminin, fiyata dahil olan ve olmayan girdilerin neler olduğunun, teknik kriterlerinin detaylı biçimde belirtildiği belgelerdir. Pozlara ilişkin tarifler ilgili idare tarafından yayınlanır. Birim fiyatının belirlenmesine ve imalatın yapılmasına temel teşkil ettiği için birim fiyat tariflerinin detaylı ve sağlıklı yapılması gerekir.

Birim fiyat, benzer işlerde ve mallarda her birime düşen fiyattır.

İndirimli fiyat, halihazırda şirketin uyguladığı tarife birim fiyatı üzerinden bir iskonto yapılarak bulunur. Yani birim fiyat indirimden öncedir.
 

Ekli dosyalar

Üst