Bir kadın hangi sebeple nikahlamaz?

'Sorularla İslamiyet' forumunda zamaneanne tarafından 3 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


 1. Bir kadının başka bir erkekle nikahlanmasını haram kılan durumlar:Kadının başka bir erkeğin nikahında olması, iddet bekler olması Allah’a şirk koşar(gayri müslim) olmak, İslamdan dönmek.
  Aralarında soy, emişme veya akrabalık yoluyla haramlık olmamalıdır.
  Erkek ve kadının, kendi nikahlarını yapabilmeleri için akıllı ve baliğ olmaları şarttır. Şayet akıllı ve baliğ değilseler nikahlarını ancak velileri yapabilirler.
  Nikahı yapanların birbirlerinin "aldım-vardım" sözlerini işitmeleri şarttır. Sabi çocuklar şahit olamazlar. Şahitler kadın ve erkeğin babaları veya oğulları olabilir.
  Şahitlerin aynı zamanda erkek ve kadının sözlerini işitmeleri şarttır. Şahitsiz nikah sahih olmadığı gibi, şahitler iki tarafın sözlerini ayrı ayrı zamanlarda işitseler yine nikah sahih değildir.
  Körün şehadeti caiz olup, sağırın şehadeti caiz değildir.
  Evlenen erkek ve kadın dilsiz ise, nikahı ifade eden işaretleriyle nikahları sahih olduğundan, bunları işitmeyenlerin şahitlikleri caizdir.
  Nikahta şahitliğin şart kılınması, iki tarafı zina töhmetinden muhafaza içindir.