Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü


Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri nedir,
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri puanları,
bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü hakkında bilgi


Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ÖSYS yerleştirmelerinde MF 4 puan türü ile öğrenci almaktadır.


Türkiye'nin küreselleşmesinde ve çağı yakalamasında önemli bir basamak haline gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinin geniş tabana yayılması ve bu alandaki teknolojik bilimsel gelişmelerin kullanımının teşvik edilmesi için uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu programın temel amacı bilgi işlem ve teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin ışığında kurumların bilişim alanında ihtisas sahibi bulunan kimselere olan ihtiyacını karşılamaktır. Bu bölümdeki program geleneksel bilgisayar mühendislik programlarına ilişkin programların bazı özelliklerini yansıtmakta ise de, işletmelere özgü bilgi işlem ve teknoloji birikiminin işletmecilik temeli ile desteklenmiş olması mezunlara çok geniş istihdam alanı yaratabilmektedir. Böylece, bölümün programı sistemin tasarımı, sistemin geliştirilmesi, iletişim kanalları ve nihai tüketici memnuniyeti açısından karşılaşılan sorunları çözebilecek bireyler yetiştirmektir. Programın mesleki yapısal bileşenleri, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri ve İşletmedir.Böylelikle programa kayıtlı öğrenciler, bilgisayar temelli sistemler, yazılım yaklaşımları, telekomünikasyon kavram ve altyapıları alanlarında donanıma sahip olacak ve ayrıca bilişim sistemleri organizasyon ve yönetimi ve program içeriğinde yer alan işletmeciliğe dönük derslerle sosyal bilim formasyonu da kazanacaklardır.

Yeditepe ve Okan Üniversitelerinde adayların öğrenim görme imkanı var.


Kariyer Olanakları
- Bilişim Teknolojisi Uzmanı
- Sistem Tasarımcısı, Analisti Ve Yöneticisi
- Yazılımcı, Program Geliştirici
- Veritabanı Yöneticisi
- Ağ Yöneticisi
- Grafik Programcısı
- Web Uzmanı Ya Da Programcısı
- Orta Ya Da Üst Seviye Yönetici Olarak Kariyer Geliştirme İmkânlarına Sahip Olurlar.
 
Üst