Bilimsel Araştırma Basamakları Nelerdir

'Ders notları' forumunda HazaN tarafından 6 Eki 2010 tarihinde açılan konu

 1. Bilimsel Araştırma Basamakları Nelerdir


  Belirlenen bir konuda araştırma yapılırken, belli aşamaları takip etmek, çalışmanın daha hızlı ve verimli olmasını sağlayacaktır Bu aşamalar 8 başlık altında toplanabilir

  1-Araştırmanın Konusu
  2-Araştırmanın Amacı ve Önemi
  3-Araştırmanın planlanması
  4-Problem Cümlesi
  5-Kaynak Taraması (Anahtar kelimeler, veri toplama yöntem ve teknikleri: Veri türleri/kaynakça (ilgili kurumlar, kütüphaneler, ilgili kişiler, internet) Verileri toplama/sınıflandırma)
  6-Varsayımlar
  7-Tanımlar ve Sınırlılıklar (Araştırmanın içeriği, Başlıklar/alt başlıklar)
  8-Yazım/sunum (rapor yazma teknikleri)

  Bilimsel araştırmada verilen bir araştırma konusunu;

  -Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak yürütebilmek,
  -Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirebilmek,
  -Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz edebilmek,
  -Bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilmek,
  -Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek,
  -Araştırma amacına uygun veri toplama aracını uygulayabilmek,
  -Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek,
  -Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek,
  -Araştırmada elde edilen bulguları yorumlayabilmek,
  -Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek,
  -Yapılan araştırmayla ilgili özet yazabilmek,
  -Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilmek,
  -Kurallarına uygun olarak raporlaştırabilmek,gerekmektedir

  Bilimsel bir araştırma iki evreden oluşur Bunlar;

  A-Araştırma Teknikleri (Araştırmanın Amacı ve Önemi, Veri Toplama Teknikleri)
  B-Araştırma Teknikleri (Rapor Yazma Teknikleri)

  A ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ: ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ, VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

  -Araştırma yapılacak konuda, amacı ortaya tam koyabilmek, çalışmanın önemini vurgulamak,
  -Bilimsel araştırma teknikleri doğrultusunda, seçilen konu üzerinde araştırma yaparak, değişik kaynaklardan veri toplamak ve elde edilen verileri doğru olarak analiz edebilmek
  -Veri türleri
  1-Belgesel tarama (kütüphane)
  2-Gözlem
  3-Görüşme
  4- Yazışma
  5- Internet
  Çalışmanın bu aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir


  -Seçtiği konuyla ilgili kaynak taraması yapabilmek


  1 Konuyla ilgili kaynak eser ve kişileri belirleyip yazma
  2 Kaynak taraması için uygun bir plân hazırlama
  3 Kütüphane çalışmalarında katalog kullanma
  4 Yararlandığı kaynak ve kişilerden elde ettiği bilgileri not ve fişlere yazma
  5 Basın yayın organlarını takip ederek konuya ilişkin bilgileri toplama
  6- Internetten araştırma yapma

  -Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek

  1 Araştırma konusuna uygun olarak araştırmanın amacını yazma
  2 Araştırma konusuna göre araştırmanın önemini yazma
  3 Araştırmanın dayandığı temelleri yazma
  4 Araştırma konusunun sınırlılıklarını yazma
  5 Araştırma konusuna uygun tanımları yazma


  -Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek

  1 Elde ettiği verileri amacına uygun olarak sınıflayıp yazma
  2 Sınıflandırdığı veriler üzerinde gerekli olan istatistiksel işlemleri yapma
  3 Verileri tablo halinde gösterme
  4 Sonuçları kontrol etme

  -Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek

  1 Bulguların nasıl yorumlanacağını yazma
  2 Yorumlamada dikkat edilmesi gereken özellikleri yazma
  3 Bulguların yorumlanmasını örnek vererek açıklama

  -Araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilmek

  1 İstatistiksel tekniklerle elde ettiği bulguları yazma
  2 Bulgular doğrultusunda yorumunu yazma
  3 Yaptığı yorumun doğruluğunu tabloya göre kontrol ederek yazma

  -Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek

  1 Araştırma sonuçlarına dayalı olarak gerçekleştirilebilecek öneriler yazma
  2 Bu önerileri önemine göre sıralayıp yazma

  -Yaptığı araştırmayla ilgili özet yazabilmek

  1 Araştırmanın tüm aşamalarını özetleyerek yazma
  2 Yazdığı özeti, araştırmanın ilgili bölümüne yerleştirme
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 24 Şub 2017
Yükleniyor...