Beşir Ağa Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 2 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


 1. Beşir Ağa Hayatı
  Beşir Ağa Biyografi

  Beşir Ağa Osmanlı darüsseade ağası ve velidir.Beşir Ağa 1652 (H.1063)’de doğdu.

  Beşir Ağa Küçük yaştan itibaren Yapraksız Ali Ağa’nın yanında sarayda yetişti. Beşir Ağa 1707 senesinde saray hazinedarı oldu. Üçüncü Ahmed’in şehzadeliği sırasında müsâhibi, danışmanı idi. Sonraları darüsseâde ağası Süleymân Ağa ile berâber 1713′de Kıbrıs’a gönderildi. Kıbrıs’dan Mısır’a ve oradan da Hicaz’a gönderilerek şeyhül-haremeyn vazifesi verildi. Bu vazifesi sırasında Mekke-i mükerremede bulunan ve evliyânın büyüklerinden olan Ahmed-i Yekdest hazretlerinin derslerine ve sohbetlerine katıldı. Ondan pek çok feyz alıp tasavvufda yükseldi. Duâlarına mazhar oldu. 1717 senesinde İstanbul’a çağrılarak dârüsseâde ağalığına tâyin edildi. Bundan sonra Sultan Üçüncü Ahmed Hanın pâdişâhlığının son ve Sultan Birinci Mahmûd Hanın pâdişâhlığının ilk devirlerinde olmak üzere ölümüne kadar tam otuz sene darüsseâde ağalığı yaptı.

  Beşir Ağa Bu vazifesi sırasında çok hizmet eden Beşir Ağa, Bab-ı ali civarında cami, medrese, tekke, çeşme ve kütüphane,Eyyüb’da bir medrese, kütüphane ve çeşme yaptırmıştır. Fatih, Beşiktaş, Kocamustafapaşa, Fındıklı, Üsküdar ve Sarıyer’de çeşmeler, Medine-i münevverede de pekçok hayrat yaptırmıştır. Yaptırdığı Bab-ı âlî yakınındaki câmi yanındaki kütüphânede 1368, Eyyûb’deki kütübhânesinde ise 219 cild kitap vardır. Bu kitaplar bugün Süleymâniye Kütüphânesinde, adına ayrılan bir bölümde muhâfaza edilmektedir. Ayrıca ilk matbaanın kurulmasında mühim rolü vardır. İbrâhim Müteferrika, İstanbul’da ilk matbaayı açtığı gibi, ilk kâğıt fabrikasının da Yalova’da açılmasına gayret etti. Bu fabrika için en uygun yer Beşir Ağa’nın çiftliği idi. Çiftliğini bu iş için seve seve vakfeden Beşir Ağa, fabrikanın kurulmasından çok kısa bir zaman sonra 1746 (H.1159) yılında vefat etti. Kabri, Eyyüb Sultan Türbesindedir.
   


Yükleniyor...
Benzer Konu başlıkları - Beşir Ağa Kimdir
 1. zamaneanne
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  1,360
 2. Aderito
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  1,826
 3. EyLüL
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  517
 4. zamaneanne
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  514