Belgelerle Menemen Olayı

Belge 1: Yedek Subay Mustafa Kubilay'ın ölümüne ilişkin keşif raporuBelge 2: İbrahim Hoca'nın İfadelerinden (1)Belge 3: İbrahim Hoca'nın İfadelerinden (2)Belge 4: İbrahim Hoca, "ifadesini itimat etmek için Polis kısmı idari reisi Nail Bey'e okutturdaktan sonra imzalamıştır."

 
Belge 5: Eylemcilere yardım eden Yunus oğlu Kamil'in ifadesiBelge 6: Menemen Telgraf Memuru Nail Bey'in Olaya İlişkin Tanık İfadesi (1)Belge 7: Menemen Telgraf Memuru Nail Bey'in Olaya İlişkin Tanık İfadesi (2)Belge 8: Eylemcilerin bağlı oldukları tarikat mensupları (1) 
Belge 9 : Eylemcilerin bağlı oldukları tarikat mensupları (2)Belge 10: Şeyh Esat'ın İbrahim Hoca'yla ilişkisini ifade ettiği mektupları (1)Belge 11: Şeyh Esat'ın İbrahim Hoca'yla ilişkisini ifade ettiği mektupları (2)Belge 12: Şeyh Esat'ın İbrahim Hoca'yla ilişkisini ifade ettiği mektupları (3)Belge 13: Şeyh Esat'ın İbrahim Hoca'yla ilişkisini ifade ettiği mektupları (4)
Not: GeneL Kurmay Ba$kanLıqı 'nın ReSmi SiteSinden aLıntıdır...
 
Üst