Bekkar Rahibi Kimdir

'Biyografi' forumunda Belinay tarafından 30 Mart 2012 tarihinde açılan konu


  1. Bekkar Rahibi Biyografisi

    Bekkar Rahibi Şam evliyasındandır. İsmi Bekkar olup, babasının ismi İmran’dır. Şam’ın Menzil-ül-Ketife denilen bölgesine yakın Rahîbe köyünde doğdu. Bu yüzden buraya nisbetle Rahibi denildi. Doğum târihi belli değildir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. 1656 (H.1067) senesinde Şam’da vefat etti. Türbet-ül-Guraba diye bilinen Ferâdis kabristanına defnedildi.

    Bekkar Rahibi, Mekke-i mükerremede bulunduğu sırada bazı velîler ile sohbet ettiği sırada Osmanlı sadrazamı Kemankeş Kara Mustafa Paşa öldürüldü. Sadâret mührü, Rüstem Paşanın torunu ve Şam Naibi olan Semih Mehmed Paşaya verildi. dedi. Bu haberi orada bulunanlardan öğrenen bir zât kabulde tereddüd etti. Şam’a gidince araştırdı. Gerçekten sadaret mührünün, durumu haber aldığı gün gelmiş olduğunu öğrendi. Sonra o zat, Şeyh Bekkar’ın Şam’dan ayrılıp ayrılmadığını sordu. Onu görmedik. Şam’dan ayrılalı epey zaman oldu. dediler.

    Karaçelebizade isminde bir zat, Kadı olarak Mekke-i mükerremeye gitmek üzere Şam’a gelmişti. Bu sırada Bekkâr Rahîbî onu ziyaret etti. Ona; Bir müddet sonra Şam kâdısı olarak tâyin edileceksin. Bu yüzden Mekke-i mükerremeye gitmemeni tavsiye ederim. dedi. O gün Şam kâdısı olarak tâyin olduğu emri geldi.Karaçelebizâde, Mekke-i mükerremeye gitmeyip Şam’da göreve başladı.