Behaeddin Veled Hayatı

'Biyografi' forumunda Belinay tarafından 27 Mart 2012 tarihinde açılan konu


  1. Behaeddin Veled Yaşamı    Behaeddin Veled Hakkında Bilgi

    Bahaeddin Veled, Mevlana'nın babası ve İslam dünyasının o dönemdeki en büyük bilginidir. Sultan-ı Ulema adı ile anılır. Anadolu Selçuklu sultanı Alâ-ed-Dîn Keykubat ile görüşmüştür. İslam Alimlerinin büyüklerindendir. Orta Asya-Türkistan'da yetişen en büyük İslam alimidir.

    Moğol cengaverlerinin bir fırtına gibi İslâm Alemi üzerine gelmesi üzerine, ailesi ile Türkistan ülkesinden diyâr-ı Rum denilen Anadolu'ya göç etmiştir.Behaeddin Veled Yolculuk sırasında büyük evliya ve büyük alim zatlar ile de görüşmüş ve sohbetlerine kavuşmuştur.Bu zatların en büyüğü, Şeyh-ül Ekber Muhyîd-Dîn İbn-ûl Arabi'dir. Mevlana Muhammed Celâled-Dîn Belhî Rûmî'yi babasının ardıdan edeple yürüdüğünü görünce, hayret ve tebessüm ile "Sübhanallah! Bir okyanus bir denizin arkasında gidiyor" buyurmuşlardır.

    Behaeddin Veled Anadolu'da Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat Hak Fırkası'nı koruyarak yayarken vefat etti. Hazreti Muhammed'i, gördüğü bir rüyada, kendilerine Allah'ın Sevgilisi tarafından Sultan-ül Ulema (Alimlerin-Bilginlerin Sultanı) diye unvan verilmiştir.