Teknoloji Baskı makinesini kim ne zaman buldu?

Züleyha

Yönetici

Baskı makinesini kim ne zaman buldu.jpg


İlk baskı makinesini kim icat etti


Baskı makinesini kim buldu, ilk baskı makinesi, ilk baskı makinesini kim ne zaman icat etti
Baskı makinesini kim buldu? Kuyumcu ve metal işçisi Johannes Gutenberg tarafından ilk kez Avrupa’da geliştirilmiş ve düşük maliyetle çok sayıda kitap basılmasına olanak sağlamıştır. Tahta ve seramik kalıpların kullanıldığı benzer teknikler Uzakdoğu ve Avrupa’da uzun süredir kullanılıyordu.

Gutenberg tekrar kullanılabilen metal baskı harfleri ve mekanik baskı makinesi sayesinde kitapların çok sayıda basılmasını ve halka ulaşmasını sağlayan bir devrim gerçekleştirdi. Gutenberg’in matbaayı icadı ikinci binyılın en önemli olayları arasında sayılır.

Baskı makinesini kim ne zaman bulduİlk Baskı Makinesini Gutenberg bulmuştur. Gutenberg’in Katkıları ise kısaca şöyle; Babilliler MÖ 3500 civarında silindir mühürler kullanarak kil üzerine baskı yapma tekniği ile çoğaltmayı biliyordu. 6. yüzyılda Çinliler tahta kalıplar kullanarak kâğıt üzerine baskı yapıyordu. Gutenberg’in getirdiği en önemli yenilik tekrar kullanılabilen metal baskı harfleriydi. Çiftçilerin kullandığı sıkma makinesinden uyarladığı baskı makinesi ile birlikte bu yenilik ona matbaanın mucidi unvanını kazandırdı. Matbaa sayesinde kitlelerin kitaba ulaşması kolaylaştı ve Avrupa’nın sosyal ve kültürel hayatı değişti.

Kalıptan Baskıya
Bir kalıbı basmak için üç tabaka kullanılıyordu. Birinci tabaka baskı harflerinin yer aldığı tabandı. Orta tabakada baskı yapılacak kâğıt yer alırken üçüncü tabaka ise belirlenmiş baskı alanlarını ayırmak ve kenar boşluklarını korumak için tasarlanmıştı. Kâğıt kalıba yerleştirildikten sonra kalıp baskı makinesinde mengenenin altına yerleştirilirdi.Baskı makinesini kim ne zaman buldu

Mengene
Baskı makinesinde vida ve kol yardımıyla üretilen basınç o kadar fazlaydı ki makine yerinden kayabiliyordu. Bunu önlemek için makineyi sabitlemek yaygındı.

Raylar
Makinede kalıbı çok fazla kaldırmaya gerek kalmadan makineye rahatça yerleştirip çıkarmayı sağlayan yatay bir ray sistemi vardı.

İlk Baskı Kitapların Yayılması ve ilk matbaaların kurulması ile Avrupa’da kitaplar hızla yayılmaya başladı. 1501’den önce basılmış olan (el yazması olmayan) kitaplara “incunabula” (beşik) adı verilmişti. Matbaanın icadından sonraki ilk elli yılda 6000 civarında farklı kitap basıldı. O dönemde baskı yapılan 300 civarında merkez arasında İstanbul da bulunuyordu.
 
Üst