Basketbolda Çalışan Kaslar

'Spor Gündemi' forumunda YAREN tarafından 13 Nisan 2011 tarihinde açılan konu


 1. Basketbolda Çalışan Kaslar


  Basketbol sporcusunun en önemli özelliklerinden biri olan kuvvet kasın dış etkene veya dirence karşı koyabilme gücüdür.

  Temel kuvvet ve çabuk kuvvet olmak üzere iki çeşit kuvvet vardır. Temel kuvvette zaman ölçüsü yoktur. Özellikle basketbolcular için geçerli olan çabuk kuvvet ise kasın belirli bir zaman içerisinde yapmış olduğu iştir.

  Kuvvet öncelikle kasların sinir sistemi ile uyumuna, kas liflerinin kesitine, çalışan kaslardaki biyokimyasal oluşumların özelliklerine kasların yorgunluk dercesine bağlıdır.

  Amaca uygun kuvvet çalışmaları ve izometrik antrenman prensipleri içerisinde uygulanarak, kas liflerinin çapını büyütür, kas kasılması esnasında daha çok kas liflerini uyarmak ve metabolik biyokimyasal sistemi daha aktif hale getirmek hedefine hizmet eder. Kaslardaki kan dolaşımını kolaylaştırır ve kasların iş verimini yükseltir.

  Kas kuvvetlendirmek için genel, özel ve müsabaka alıştırmaları kullanılır.

  Genel alıştırmalar, vücudun tüm kas sistemini atletik amaçlar ile kuvvetlendirmeyi hedef alır.

  Yapılan araştırmaların karakteristiği mutlaka basketbol oyununa uymaz. Bu tip çalışmalar özel kuvvet alıştırmalarının alt yapısını hazırlamak amacını güdüp çok yönlü olarak uygulanır.

  Özel kuvvet alıştırmaları, basketbol oyunu için geçerli olan kas ve kas gruplarını geliştirmeyi hedef alır. Yapılan araştırmalar basketbol oyununun teknik ve taktiğine uymalıdır.

  Basketbol oyununun kendisi de aynı zamanda kuvvet antrenmanı olarak kullanılabilir. Oyunculara oyun esnasında ek bir yüklenme yapılır. Örneğin; ağırlık yelekleri, bileklere takılan ağırlık bilezikleri gibi. Bu tip alıştırmalar müsabaka içerisinde tipik basketbol hareketlerini uygulayan kas gruplarını kuvvetlendirdikleri, gerekli olan sinirsel dengeyi sağladıklarından ve mücadele gücünü geliştirdiklerinde büyük değer taşırlar. Bu alıştırmaların sezon içi devresinde kullanılmasında büyük yarar vardır.


  Son senelerde halter ile yapılan kuvvet çalışmaları da basketbolda oldukça yer almaktadır. Bu çalışmalar basketbolcular için gerekli olan kuvvet (patlayıcı) ve çabuk kuvvette devamlılığı geliştirmeyi hedef almaktadır.

  Basketbol da teknik hareketlerin başarıyla uygulanabilmesi, önemli derecede iyi bir bacak çalışmasına bağlıdır. Bu nedenle bacak kaslarının geliştirilmesine ve kuvvetlendirilmesine gerekli önem verilmelidir. Bacak kaslarını kuvvetlendirmek için sporcunun kendi ağırlığı veya ek bir yüklenme ile yapılan tek veya çift ayak üzerinde alçak inişler ile yapılan alıştırmalar büyük önem kazanır. Bu özellikteki alıştırmalar oyuncuların hareketlerindeki potansiyel enerjiden faydalanmalarını sağlar ve kasların ani olarak uygulanan maximal bir gerilimden tam bir gevşemeye geçebilmesi (veya tersi) prensibi içerisinde uygulanır.

  Yapılan araştırmalar en yüksek kas geriliminin iniş anında eklemlerin 90 derecelik açıya sahip oldukları zaman erişildiğini (en az 45) ortaya koymuştur.