Basit,Türemiş ve Birleşik Kelime Örnekleri

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Basit,Türemiş ve Birleşik Kelime Örnekleri

  BASİT SÖZCÜKLER:
  *Yapım eki almayan sözcüklerdir
  *Çekim eki alabilirler
  *Kök halinde bulunurlar

  Kitap, Ol, Mavi, Kim

  Kitab-ı, Ol-acak, Mavi-y-di, Kim-den

  Not: Yabancı dillerden dilimize giren sözcükler, kendi dillerinde ek alsa dahi, dilimizde “basit sözcük” kabul edilir
  Selamet, Edebiyat, Nadan, Mesuliyet

  Türemiş Kelimeler: Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydan gelen yeni kelimelere TÜREMİŞ KELİME denir
  Kelimeler, sonlarına bazı ekler alarak değişik biçimlerde cümlede kullanılırlar


  Aldıkları yapım ekleriyle yeni bir anlam kazanan sözcüklerdir
  Kök + yapım eki = Türemiş Kelime
  Kök halindeki sözcük isim, sıfat, fiil, zamir, zarf olabilir
  Örnek: Sucu (isim + yapım eki)
  Güzellik (sıfat + yapım eki)
  Geliş (fiil + yapım eki)
  Benlik (zamir + yapım eki)
  Çokluk (zarf + yapım eki)
  Bir soruda birçok türemiş kelime verilip farklı olan soruluyorsa, türemiş kelimenin köküne bakılır ve hangi tür kökten türemiş olduğu tespit edilir
  Örnek: Geliş - Bakış - Bilgi - Gözcü arasında farklı olan "gözcü" sözcüğüdür, çünkü diğerleri fiilden, "gözcü" ise isimden türemiştir
  Kök ile türemiş sözcük arasında mutlaka anlam ilişkisi bulunmalıdır Örneğin, "sucuk" kelimesi basit bir kelimedir, çünkü su + cuk olamaz, yani "su" ile "cuk" arasında anlam ilişkisi yoktur
  Türemiş kelime mutlaka bir adet yapım eki ile oluşmak zorunda değildir Kök kelime birden çok yapım eki alabilir Türemiş sözcük çekim eki alacaksa, çekim eki yapım ekinden sonra gelir
  Örnek: "Koş + u + cu + lar" sözcüğü 2 yapım, 1 çekim eki olmak
  Kök YEYE ÇE üzere toplam 3 ek almıştır
  "Gör + üş + me + z + mi + y + di + niz"
  kip eki ÇE

  şahıs eki ÇE


  kip eki ÇE

  kaynaştırma harfi

  soru eki ÇE

  KökYE Olum-
  suzluk
  eki
  ÇE

  sözcüğü 1 yapım eki, 5 çekim eki almıştır
  Not: Dilimize yabancı dillerden gelen sözcükler, geldikleri dilde türemiş de olsalar, basit sözcükler sayılmalıdır
  * Faaliyet, televizyon, mesuliyet, fotoğraf
  Ancak, bu tür sözcükler Türkçe yapım ekleri alıp türemişlerse birer türemiş sözcük sayılırlar
  * Televizyoncu, mesuliyetli, fotoğrafçı

  çalışkan-balıkçı-evli-kalemlik-ormanlık-ağaçlık-çamlık-tuzluk-biberlik  BİRLEŞİK KELİMELER

  Dilimizde yeni bir kavramı karşılamak için yararlandığımız yollardan biri, kelime birleştirmesidir Kelime birleştirmesi yoluyla kurulan sözlere birleşik kelime adı verilir Birleşik kelimeler söz varlığımızda geniş bir yer tutar Birleşik kelime terimi için bileşik kelime denilmesi yanlıştır

  Dilimizde belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler, yeni bir kavramı karşıladıkları zaman birleşik kelime olurlar: yer çekimi, hanımeli, ses bilgisi; beyaz peynir, açıkgöz, toplu iğne; eli açık, ayak yalın, günü birlik, sırtı pek; söz etmek, zikretmek, hasta olmak; gelebilmek, yazadurmak, alıvermek; çoluk çocuk, çıtçıt, ev bark; baş üstüne, günaydın; sağ ol, ateşkes, külbastı
   
 2. çok açıklamalı olmamış hiç beyenmedim
   
Yükleniyor...