Balıklar Suyun İcinde Nasıl Dururlar


Balıklar Suyun İcinde Nasıl Dururlar

Devamlı yüzmeden, dibe batmadan veya yüzeye yükselmeden suyun içinde olduğu yerde kalabilmek için, birçok balıkların vücutlarının yoğunluğu etrafındaki suyla eştir. Et ve kemik şüphesiz sudan ağır olduğundan, çizgili levrek dahil, birçok balıkların bir hava kesesi vardır. Bu, mide ile omurga arasında içi gazla dolu uzun bir torbadır. Bu kese bazı balıklarda yutağa açılır, çizgili levrek gibi başkalarında ise tamamıyle kapalıdır. Her iki durumda da, kesenin içindeki gazın hacmi çeşitli şartlara uymak üzere değiştirilebilir. Hava keseleri bazen solunum organı, işitmeye ve ses çıkarmaya yardımcı olarak da işe yararlar. Başta dipte yaşayan türler olmak üzere birçok balıklar hava kesesiz de mükemmel hayat sürerler, fakat bazı köpek balıklarının ve Atlantik uskumrusu gibi denizin orta derinlerinde yaşayan bazı balıkların da hava kesesi yoktur.
 
Üst