Bakır Elementi Hakkında Bilgi

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Bakır Elementi Hakkında Bilgi
  bakırın özellikleri - bakır nerelerde kullanılır - bakırın kullanım alanları

  Kırmızımsı bir metal olan bakır, doğal ortamda, kayalarda, toprakta, suda ve havada bulunur Kolayca şekil alabilmesi ve bükülebilmesi nedeniyle bozuk paraların, elektrik tellerinin ve su borularının yapımında kullanılmaktadır Bakır ayrıca tarımda fungusit (bakteri ve mantar öldürücü) olarak, göllerde ve depolarda algisit (alglerin gelişmesini önlemek) olarak kullanılmaktadır

  Bakır ayrıca doğada bitkilerde ve hayvanların vücudunda bulunur Hayvan ve insanda özellikle karaciğerde depolanır (15 gram kadar) Tarımda çok fazla miktarda kullanılırsa bitkilerin büyümesini engeller, bunu demirin yerine geçerek yapar Bilinen tüm canlılar için esansiyel (olmazsa olmaz) bir elementtir Ancak çok yüksek dozda uzun süre veya bir defada alındığında sağlık açısından zararlı olur


  Bakır doğada cevher olarak bulunur ve genelde diğer elementlerle birliktedir Bakırın sağlık açısından risk taşımasının nedeni, su tesisatında kullanılan çeşitli malzemelerde bakır kullanılması ve bakır veya bakır kaplı kapların bazı toplumlarda yemek pişirme amacıyla kullanılmasıdır


  Havada veya suda bulunan bakır veya bakır bileşikleri hemen daima toz parçacıklarına bağlı bulunur; dolayısı ile solunum yollarında veya sindirim sisteminde kolayca tutulurlar veya suda bulunduklarında filtrasyon işlemiyle kolayca sudan uzaklaştırılabilirler Toz veya zerreciklere bağlı olmayan bakır ise suda çözünmeyen formdur ve asıl olarak sağlığı etkileyen bakır budur


  Genel olarak doğada bulunan sulardaki bakır miktarı litrede 4 mikrogramı (4 ug/1) geçmez Ancak bazı sularda daha yüksek oranlarda saptandığı da olmuştur


  Su tesisatındaki su, asiditesi yüksek ise ve 6 saat veya daha uzun süre sabit (akmadan) kalırsa sudaki bakır miktarı 1000 ug/litrenin üzerine çıkabilir Bu nedenle musluk ilk açıldığında akan su kullanılmamalı, 15-30 saniye akması beklenmelidir


  Suda Maksimum Bakır Seviyesi : 13 ppm in üzerinde olmamalıdır


  Ancak suya bakır karışımı, genelde kullanılan su tesisatındaki bakırdan yapılmış parçaların eskimesinden kaynaklanadığından, her evdeki suyun bakır açısından kontrolü mümkün olamamaktadır Bu nedenle genel olarak kabul gören yaklaşım şebekeye verilen sudaki bakır düzeyinin 13 ppm in üzerine çıkmamasıdır


  Sağlıklı bir yaşam için her gün bakır almak gerekir Normalde yetişkin bir insan günde 1000 mikrogram bakır alabilir İçtiğimiz sularla günde yaklaşık 150 mikrogram bakır alırız Bir kerede yüksek dozda bakır alınması durumunda; bulantı, ishal, mide krampları ve kusma meydana gelir Alınan miktara bağlı olarak bu şikayetlerin derecesi de artar


  Bir yaşın altındaki bebekler bakıra daha duyarlıdırlar 14 günden daha uzun süre yüksek dozda bakıra maruz kalmak, yenidoğanlarda böbrek ve karaciğer hasarına neden olabilmektedir


  Ancak kısa süreli de olsa yukarıda belirtilen miktarın üzerinde alındığında çeşitli sağlık problemleri ortaya çıkabilmektedir Bunlar : mide ve barsaklarda rahatsızlık hissi, karaciğer ve böbrek hasarı, anemi (kansızlık) Wilson hastalığı olan kişiler ve karacier rahatsızlığı olanlar 13 ppm den daha düşük seviyelerdeki bakıra da duyarlıdırlar


  Nadir olmakla birlikte bakır madeninin çıkarıldığı yerlerden geçen sularda ve bakırın işlendiği fabrikaların yakından geçen sularda bakır miktarı yüksek olabilir Sulara bakır karışma riski bulunan diğer bir durum da, işlenmiş bakırlı bileşiklerin atıldığı/gömüldüğü topraklardır Yağmur suları bu bakır atıklarını taşıyarak yer altı sularına ve içme suyu sağlanan göl ve ırmaklara ulaşabilmektedir


  Bakır suya dayanıklı olarak bilinmekle birlikte her çeşit su az bir miktar, asidik özellikte olan sular ise bakırı çok iyi çözelerler


  En çok bakır atık üreten endüstri kolları (Bakır atıklar toprağa veya suya boşaltılmaktadır) Sırasıyla:


  1 Bakır madenini işleyen ve eriten fabrikalar


  2 Demir-dışı madenlerin eritildiği endüstriler


  3 Plastik endüstrisi


  4 Patlama ocakları, çelik endüstrisi


  5 Kümes hayvanalrı kesimi yapılan yerler


  6 Bakır madeni çıkartılması


  7 Organik kimya endüstrisi


  8 Yem sanayii


  9 İnorganik kimya endüstrisi


  Yüksek miktarda bakır almanın en olası yolu, içme sularının bakır ile kirlenmesi olduğundan, sularımızda ne kadar bakır olduğunu bilmemiz gerekir Ancak kişisel olarak evlerdeki musluklardan akan sudaki bakır seviyesini bilme şansımız bulunmamaktadır Amerika Birleşik Devletleri nde su temin eden firma veya belediyeler evlerden su numunesi almakta ve anormal sonuç çıktığında gazete, TV, radyo gibi medya araçları ile halka duyurmaktadırlar Ülkemizde de belediyeler su dağıttıkları bölgeden su numuneleri almakta ancak bu sonuçları yayınlamamakta, genelde kaba bir ortalama vermektedirler


  İçme suyunuzda bakır çok yüksek miktarda ise, suyun tadı metaliktir Bardağın dibinde mavimtırak veya mavimsi-yeşil bir çökelti görebilirsiniz Ancak bunlar sadece çok yüksek miktarlarda bakır suya karışmışsa meydana gelir, kesin sonuç laboratuvar analizi ile saptanabilir


  Sudaki fazla bakır kaynatmakla azalmayacağı gibi oranı daha da artar


  İçme suyunuzda bakır miktarı fazla ise kurşun miktarının da fazla olması beklenir

  ----------------------------