Bahşi Kimdir

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 21 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. Bahşi hakkında bilgi  Bahşi Hayatı

  Bahşi Haleb’de yetişen Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve tasavvuf büyüklerinden. İsmi Muhammed bin Muhammed Halebî’dir.

  Bahşi 1628 (H.1038) senesinde Haleb köylerinden Bekfâlûn’da doğdu. İlim tahsîline, doğum yeri olan Bekfâlûn köyünde Kur’ân-ı kerîm okumayı öğrenerek başlayan Bahşî, sonra Şam’a gitti. Orada; Abdülbâkî el-Hanbelî, Muhammed Habbâz el-Batnînî, Muhammed bin Belbân, Muhammed Aysâvî ile başka âlimlerden ilim öğrendi. Ârif-i billah Şeyh Eyyûb el-Halvetî’nin hizmetlerinde bulunup, Halvetiyye yolunda yetişti. Tasavvufun sırlarına ve inceliklerine vâkıf oldu. İlim ve evliyâlık yolunda emeline, arzu ettiği maksâdına kavuştuktan, iyice yetişip kemâle geldikten sonra, âilesinin yanına döndü. Bütün ilimlerde yükselmiş, pekçok âlimden icâzet, diploma almış, himmet sâhibi bir zât olarak, ilim neşretmeye, öğrendiği yüksek ilimlerden başkalarının da istifâde etmeleri niyetiyle, insanlara faydalı olmaya başladı. Haleb’de bulunan fazîlet sâhibi birçok zât, ondan çok istifâde etti. İlim ve tasavvuf yolunun tâlibleri onun sohbetine ve derslerine koştu. Ruhlara şifâ olan sözlerinden ve sohbetlerinden Halebliler yıllarca faydalandı.


  Bahşi 1687 (H.1098)de Mekke-i mükerremede vefât etti.


  Bahşi Eserleri

  1) Eş-Şâfiye fî Nazm-il-Kâfiye (Nahiv ilmine dâir Kâfiye isimli eserin nazm hâline getirilmişidir),
  2) Tefsîr (Kur’ân-ı kerîmden bâzı sûrelerin tefsîridir),
  3) Şerh-ul-Bürde (İmâm-ı Busayrî’nin Bürde isimli meşhûr kasîdesinin şerhidir),
  4) Reşehât-ül-Midad fîmâ Yete’alleku bis-Sâfinât-il-Ciyâd,
  5) Şems-ül-Mefâhir (Kalâid-ül-Cevâhir fî Menâkıb iş-Şeyh Muhyiddîn Abdülkâdir isimli eser üzerine, Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin torunlarından bahseden bir zeyl (ilâve)dir).
   


Yükleniyor...
Benzer Konu başlıkları - Bahşi Kimdir
 1. Belinay
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  546
 2. zamaneanne
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  546
 3. Elfida
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  1,026
 4. Wish
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  797