Baharat Yolu Adını Nerden Aldı

'Etüt Merkezi' forumunda Wish tarafından 29 May 2011 tarihinde açılan konu


  1. baharat yolu adını nerden almıştır    Başta beslenme olmak üzere birçok alanda kullanılan baharat çok eskiçağlardan başlayarak uzun süre önemli ve pahalı bir ticari mal olmuştur. Sümer, Asur, Eski Yunan ve Roma'da ilaç yapımında, dinsel törenlerde, kutsal yağ ve merhemlerin hazırlanmasında çeşitli baharat kullanılırdı. Ortaçağ Avrupa'sında soyluların sofralarındaki yemeklere tat veren baharatı, pahalı olması nedeniyle ancak varlıklı kimseler satın alabiliyordu. Kuşkusuz en önemli işlevi et ve balık gibi kolay bozulabilen besin maddelerinin uzun süre saklanmasını sağlayabilmesiydi.

    Bu dönemde baharat Avrupa'ya iki ayrı yoldan gelirdi. Bunlardan biri Orta Asya üzerinden geçen İpek Yolu'ydu . Öbürü ise Hindistan ve Seylan'dan (Sri Lanka) başlar, denizyoluyla ya Kızıldeniz'deki Akabe Körfezi'nde ya Yemen kıyılarındaki limanlarda ya da Basra Körfezi'nde son bulurdu. Bundan sonra karayolu serüveni başlar, baharat kervanlarla Fenike ve Filistin kıyılarına, Mısır'da İskenderiye'ye ve Karadeniz'e ulaştırıldıktan sonra gene denizyoluyla Avrupa'ya taşınırdı. Baharatın hemen hemen iki yılda tamamlanan bu tehlikelerle dolu güç yolculuğu boyunca izlediği yola Baharat Yolu (Caddei Baharat) adı verilmişti.
     
    Moderatör tarafından düzenlendi: 22 Ara 2012
Yükleniyor...