Babil İmparatorluğu(Resimli ANLATIM)

Babiller Nedir?
Babiller yada Babil İmparatorluğu; Babil kenti çevresinde ,Sümer ve Akad topraklarınıda kapsayan, Mö 1984 yılında kurulan bir impartorluktur. Babil, Sümer dilinde "Tanrı Kapısı" anlamına gelmektedir. Babil'in merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Kuzey Babil Devleti ise, Şırnak ilinin İdil ilçesi güneyinde Babil köyünde kurulmuştur. Babil halkının büyük bir kısmı "Sami" ırkındandılar.
Kuzey Babildeki şehirlere "Akkat" , Güney Babil'deki şehirlerede "Sümer" adı veriliyordu. İlk "Mutlak Krallık" anlayışı Babil'de ortaya çıkmıştır.

babil.jpg

Babil Kralları
1. Sumu-abum (M.Ö.1894-M.Ö.1881)
2. Sumu-la-El (M.Ö.1880-M.Ö.1845) 3. Sabium (M.Ö.1844-M.Ö.1831)
4. Apil-Sin (M.Ö.1830-M.Ö.1813)
5. Sin-muballit (M.Ö.1812-M.Ö.1793)
6. Hammurabi (M.Ö.1792-M.Ö.1750)
7. Samsu-Iluna (M.Ö.1749-M.Ö.1712)
8. Abi-Eshuh (M.Ö.1711-M.Ö.1684)
9. Ammi-Ditanab (M.Ö.1683-M.Ö.1647)
10. Ammi-Saduqa (M.Ö.1646-M.Ö.1626)
11. Samsu-Ditana (M.Ö.1625-M.Ö.1595)
Hammurabi Kanunlarını Nedir?
Babillerde, toplumda düzeni sağlamak üzere Kral Hammurabi tarafından ilk Anayasa olarakta bilinen "Hammurabi Kanunlarını" oluşturulmuştur. Hammurabi kanunları Sümer kanunlarına göre biraz daha serttir. Ancak toplumun bütün kesimlerinin hakları teminat altına alınmıştır. Bu kanunlar Sami geleneklerinden ve Urukagine kanunlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.
Babillerin Tarihteki Önemi
1. Babiller, Kral Hammurabi döneminde "Hammurabi Kanunlarını" oluşturarak tarihte ilk defa Hukuk devleti anlayışını uygulamışlardır.
2. Babiller, Ay'ın hareketine göre ilk takvimi bulmuşlardır.
3. Babil Kulesi'ni yapmışlardır.
4. Burçları keşfetmişlerdir.
5. Babil'in Asma bahçelerini inşaa etmişlerdir.
Babillerde Dini İnanç
Babilliler, eski halkların çoğu gibi birden fazla tanrıya taparlar, tanrıları üzerine kuşaklar boyu anlatılan düşsel öykülere inanırlardı. Bunların çoğu Sümer kaynaklıydı.
Evrenin ve insanların yaratılışını konu alan Sümer destanının kahramanı Gılgamış, söylenceye göre ölümsüzlük otunu bulmak için yola çıkar ve bu arayış sırasında binbir güçlükle karşılaşır. Serüven dolu yolculuğunun sonunda bulduğu otu, suların dibinden sinsice gelen bir yılan kayığından çalar. Bu öyküde Nuh Tufanı'nı anımsatan bir sel felaketinden söz edilir.
Babillerde Yazı ve Bilim
Sümer yazısı bilinen en eski yazıdır. Sümerler kil tabletleri, üstüne yazı yazdıktan sonra pişirirlerdi. Arkeolojik kazılar sırasında, bazıları 5000 yıllık olan binlerce tablet bulunmuştur. İlk yazı karakterlerini resimler oluşturuyordu. Bu resimler yavaş yavaş, Babilliler'in ve Asurlular'ın kullandıkları çivi yazısına dönüştü. Bu yazı biçiminde, kavramları belirtmek için köşeli simgeler kullanılırdı. Bulunan tabletlerin üzerindeki yazılar din, matematik, yasalar, bilim ve başka konularla ilişkindir. Matematikte, açılar konusunda bir tam dönüşü 60 birime bölmüşlerdir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst