Babanzade Ahmet Naim Kimdir Hakkında Bilgi


Babanzade Ahmet Naim Kimdir Hakkında Bilgi

Doğum 1873
Ölüm 1934
Meslek Akademisyen, aydın, yazar

Babanzade Ahmet Naim, Kürt, islamcı aydın ve müderris.1873'te Bağdat'ta doğdu.Galatasaray Sultanisi ve Mekteb-i Mülkiyye'den mezun oldu.Galatasaray Lisesi'nde Arapça dersler verdi ve mecmualarda Arap edebiyatı üzerine makaleler yazdı.Felsefe ve psikoloji hocalığının yanı sıra psikoloji , ahlak ve felsefe üzerine makaleler yazdı.Ahmet Naim ümmet fikri dışında her türlü ideolojik tutuculuğa muhalefet eden müslüman bir fikir adamıydı.Milliyetçiliği toptan reddediyor ve putperesliğe benzetiyordu.Anadolu'daki milliyetçi tutum takınan hareketlere muhalif duruş sergiledi.Atatürk'e düşmanca bir tavır içerisindeydi.Bütün bu fikri muhaliflikler içinde Felsefe Dersleri, İslamda Da'va-yı Kavmiyyet ve Ahlak-ı İslamiyye Esasları isimli nitelikli eserler verdi.
 
Üst