Baba Nakkaş Kimdir


Baba Nakkaş Kimdir

HAKKINDA SÖYLENENLER

15. ve 16. yüzyıllar arası yaşamış Osmanlı nakkaşı’dır.
Asıl adı Muhammed b. Şeyh Bayezid olan nakkaş’ın doğum ve ölüm tarihi bilinmiyor. Tarihi kaynaklarda adına rastlanılan Baba Nakkaş'a Fatih Sultan Mehmed’in Çatalca yakınlarındaki Kutlubey köyünü mülk olarak verdiği anlaşılıyor.. Baba Nakkaş bu köyde bir mescit ve değirmen yaptırmış, vefatının arından oğullarına intikal ettirilmiştir. Bu kaynakların önemli yanlarından biri de yaşadığı döneme ve kimliğine dair bazı bilgileri aydınlatmasıdır. Vakfiyede Baba Nakkaş’ın Fatih Sultan Mehmet’in yakın adamlarından biri olduğu, asil bir soydan geldiği ve kemal sahibi olduğu belirtilmektedir.

EVLİYA ÇELEBİ'DEN NOTLAR
Baba Nakkaş hakkında bilgi veren Evliya Çelebi, onun Özbek asıllı olduğunu ve Sultan II. Bayezid’in musahibi olduğunu bildirmektedir. Eski Saray kapısındaki nakışlı saçakla Saray-ı Cedid’de Divanhane-i Bayezid Han’ın kubbe nakışları bizzat onun tarafından işlenmiştir. Evliya Çelebi’nin bahsettiğine göre renkli nakış sanatını o ortaya çıkarmıştır.

MEZİYETLERİ
Vakfiye kayıtlarında ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’ndeki bilgilere dayanarak Baba Nakkaş’ın Fatih Sultan Mehmet’in ve II. Bayezid’in mukarreb ve musahibi olduğu ayrıca onun ‘’nakkaşların babası’’ en ustaları ve en yaşlıları olduğu anlaşılmaktadır.

Fatih Sultan Mehmet’in saltanatının sonlarına doğru düzenlediği anlaşılan çeşitli hat örnekleri, tezhip ve bezeme desenlerini barındıran bu albüm sarayda bir nakış atölyesinin varlığını ispatlamaktadır. Bu dönemde sarayın yeni bir anlayışla yorumladığı rumi ve hatayi üslubu ‘’Baba Nakkaş üslubu’’ olarak tanımlanmıştır. Kısacası bu dönem bezeme üslubu onun adı ile özdeşleştirilmiştir.
 
Üst