Aziz Mahmud Hüdayi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 11 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Aziz Mahmud Hüdayi Kimdir  Aziz Mahmud Hüdayi Kısaca Hayatı


  Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu'da yetişen büyük velîlerden. 1541 (H.948) yılında Ankara'nın ilçesi Şereflikoçhisar'da doğdu. Bursa'da Muhammed Üftâde'den feyz aldı. 1598 (H. 1007) de Üsküdar'da cami ve dergah yaptırdı. 1628 (H. 1038)'de vefât etti. Kabri, İstanbul Üsküdar'da kendi dergâhı yanındaki türbesindedir.

  Mahmud Hüday, Fadlullah bin Mahmûd'un oğludur. Çocukluğu Sivrihisar'da geçti. Burada ilk tahsîline başladı. İlmini ilerletmek için İstanbul'a gitti. Küçük Ayasofya Medresesinde tahsîline devâm etti. Çok zeki olup bir defa okuduğunu zihninde tutar, tekrar kitaba bakmaya lüzum hissetmezdi. Hocalarından Nazırzade Ramazan Efendi, ona husûsî bir ihtimam gösterdi.

  Mahmüd Hüdayi genç yaşta tefsir, hadis, fıkıh ve zamanın fen ilimlerinde büyük bir alim oldu. Hocası Nazırzade onu yanına yardımcı olarak aldı. Mahmüd Hüdâyî, bir taraftan hocası Ramazan Efendiye yardım ederken, diğer yandan da Halveti yolunun şeyhlerinden Muslihuddîn Efendinin sohbetlerine katılarak tasavvuf yolunda ilerlemeye çalıştı. Bu arada hocası Nazırzade'nin, Edirne'de bulunan Sultan Selim Medresesine tayini çıktı. Mahmûd Hüdayi, yirmi sekiz yaşında iken hocası ile Edirne'ye gitti.

  Ramazan Efendi, kısa bir süre Edirne'de müderrislik yaptıktan sonra, Şam ve Mısır'a kadı tayin edildi. Talebesi Mahmüd Hüdayî'yi oraya da götürdü. Mahmûd Hüdayî Mısır'da Halvetî şeyhlerinden Kerîmüddîn'den ders alarak, tasavvuf yolunda yetişmeye çalıştı.