Ayın Evreleri Hareketleri


Ayın Evreleri Hareketleri* Yeni Ay:
Ayın Güneş hizasından yeni ayrıldığı andır.
İncecik görünümü ile Güneşin batışından kısa bir süre sonra batıda görülür. Ay, Dünya ile Güneş arasında olduğundan dolayı Güneşe dönük olan parlak yüzü Dünyadan görülmez.

* İlk Dördün:
Yeni Aydan 7,5 gün sonraki görünen durumdur. Ay, Yeni Ay evresinden sonra hilal şeklini alır. Bundan sonra Ayın aydınlık yüzeyinin yarısı Dünyadan gözlenir. Bu döneme Ilk dördün denir.

* Dolunay:
Yeni aydan 14 gün sonraki görünen durumudur. Ay, Dünya etrafındaki hareketinin yarısını tamamladığında Dünya ve Güneşle aynı hizada yer alır. Böylece Ay Güneşten aldığı ışınları Dünyanın karanlık yüzeyine yansıttığı için Dünyanın bu yüzeyinden daire şeklinde parlak görülür. Bu görünümü dolunay durumudur.

* Son Dördün:
Ayın Dolunaydan sonra Yeni Ay evresine yaklaştığı aydınlık yüzeyinin yarısının ikinci kez Dünyadan görülme evresidir.

Ayın üç türlü haraketi vardır.

a) Kendi ekseni etrafındaki hareketi güneş günüyle 29,5 günde tamamlar) Yani Ayın kendi ekseni etrafındaki hareketi çok yavaştır.

b) Dünya etrafındaki hareketi (Bunu da aynı sürede yani 29.5 günde tamamlar)
Bu nedenledir ki;
* Dünyadan bakıldığında Ayın hep aynı yüzü görülür.
* Ayda yaklaşık 15 gün gündüz, 15 gün gece yaşanır.
Gece-gündüz süreleri arasmdaki farkm fazla olması ve atmosferinin olmaması günlük sıcaklık farkmm çok fazla olmasmda etkili olmuştur, Bu da Ayda şiddetli mekanik çözülmelerin görülmesinde etkili olmuştur.

c) Dünya ile birlikte Güneş etrafındaki hareketi: Bunu da 365 gün 6 saatte tamamlar.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst