Ayetler ve hadislerle lanetlenmiş kişiler

'Sorularla İslamiyet' forumunda EyLüL tarafından 19 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ayetler ve hadislerle lanetlenmiş kişiler kimlerdir


  Açıkça lanetlendiği ifade edilen halleri şöyle sırlamak mümkündür:

  Ayetlere göre lanetlenmiş olanlar

  Küfür/inkar hali (Bakara, 2/88-89, 161; Nisa, 4/46; Ahzab, 33/64),

  Mürted olmak/dinden dönmek (Ali İMran, 3/86-87),

  Ehl-i kitap da olsa -İslamı inkâr etmek (Nisa, 4/47),

  Taammüden/kasden imanlı bir kimseyi öldürmek (Nisa, 4/93),

  Her türlü putçuluğa, tâğutlara taraftar olmak, kâfirleri müminlere tercih etmek (Nisa, 4/51-52),

  Allah ve Resulünü -çirkin iddia ve davranışlarla- incitmek (Ahzab, 33/57),

  Münafık olmak, müşrik olmak -fitne fesat çıkarmak (Muhammed, 47/22-23; Fetih, 48/6),

  Kurandaki gerçekleri gizleyenler (Bakara, 2/159),

  Azgınlık ve isyan hali (Maide, 5/78),

  Zâlim olmak (Araf, 7/44; Hud, 11/18; Mümin, 40/ 52),

  Fitne-fesat çıkarmak, olması gereken ilişki bağlarını koparmak (Rad, 13/25),

  Yalancılık etmek (Ali İmran, 3/61; Nur, 24/7),

  İffetli kadınlara iftira atmak (Nur, 24/23).

  Hadislere göre lanetlenmiş olanlar:

  (Mümin) Kardeşine (korkutmak için) demir doğrultmak (Tirmizî, fiten,4),

  İçkiden ötürü lanetlenenler: İçkiyi imal eden, orada işçi olarak çalışan, içki satan, satın alan, taşıyan, kendisine taşınan, içki parasını yiyen, içki içen, içki servis edenler (İbn Mace, Eşribe,6),

  Faizden ötürü lanetlenmiş olanlar; faizi alan-veren, faiz işlemine vekil olan, faiz işlemine şahitlik görevini üstlenen, faiz işlemini yazan (Tirmizî, buyu, 2),

  Rüşvet veren, rüşvet alan (Tirmizî, ),

  Kendini erkeğe benzeten kadın, kadına benzeten erkek (Buharî, libas, 61),

  Hırsızlık yapan kimse( Buharî, hudud, 7, 13; Müslim; hudud, 7 ),

  Altın ve gümüşe(paraya) tapan kimse (Tirmizî, zuhd,42).

  Bu konuda lanetlenmiş başka bir çok kötü vasıf daha vardır, biz şimdilik bununla iktifa ediyoruz.

  Lanetlenmek, Allahın rahmetinden uzak kalmak anlamına gelir. Lanetlenmek, dünyada rahmetin yolunu şaşırmak, hak yoldan sapmak demektir. Gözlerin manen kör olup hakkı görmemesi, kulakların sağır olup gerçekleri işitmemesi, dillerin lal olup gerçeği seslendirmemesi lanetlenmişliğin bir yansımasıdır.

  Sayılan özelliklerden birine veya bir kaçına sahip olanlar, özgür iradeleriyle Allaha karşı öyle bir isyan ederler ki, kendilerini Allahın rahmet kapısından uzaklaştırırlar. Bu yaptıklarının cezası olarak da rahmet kapıları kendilerine kapatılır. Artık akılları, kalpleri, zihinleri, gözleri, kulakları, dilleri hak ve hakikatin semtine uğrayamazlar, kendilerine ilgili manevî trafik yolu tamamen kapatılır.

  Denilebilir ki, her küfür, şirk ve isyan yolu bir nevi lanet yoldur, yani rahmetten uzaklaşmaktır. Ancak Kuranda bazı isyanlara vurgu yapmak için lanetlenme kavramı açıkça ifade edilmiştir. Diğer isyanlar ise, zımnen lanetlenmişlerdir.

  İslamda tövbe kapısı her zaman açıktır. Küfrün, günahın, isyanın her çeşidinden dönenler için açıktır. Her küfür, isyan ve günah Allahın rahmetinden uzaklaşmak, lanete uğramak demektir. Her küfür gibi, Kuranda açıkça lanetlenmiş denilen insanlar için de tövbe kapısı açıktır.

  Tövbe ettikten sonra affolunmayacak günah yoktur. Ancak günahın affedilip affedilmeyeceğini bilemeyiz. Tövbe ettikten sonra Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Bunun için tövbemizin kabul şartlarına uygun olması gerekir. Şartlarına uygun olarak yapılan tövbeyi Allah affedeceğini bildiriyor:

  Ey günâhta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin; muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphe yok ki O, çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir" (Zümer, 39/53)