Atomun yapısı konu anlatımı kısaca

Atomun yapısı konu anlatımı

Atomu meydana getiren parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir. Atomu meydana getiren parçacıklar:

-Cisimden cisme elektrik yüklerini taşıyan negatif yüklü elektron,
-Elektronların yükünü dengeleyen aynı sayıda ama pozitif yüklü olan proton,
-Elektrik yükü taşımayan nötr parçacık nötron.

Atomun İç Yapısı
Atomun, değişik durumlarda ortaya çıkan bir çok parçacıkları vardır bunlar; Positon, Meson, Neutrino, Deuteron, Triton, Alfa zerrecikleri, Gama ışınları.

Atom iki bölümden meydana gelir;

Çekirdek (merkez)
Katmanlar (yörünge; enerji düzeyi)
Çekirdek, hacim olarak küçük olmasına rağmen, atomun tüm kütlesini meydana getirir. Çekirdekte proton ve nötronlar vardır. Elektronlar ise çekirdek çevresindeki katmanlarda bulunur.
 
Üst