Atauzem Helitam Sınavları

Atauzem Helitam Sınavlar Hakkında Bilgiler

Atauzem Helitam Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?
Her öğretim yılındaki her bir ders için 2 ara (Vize), 1 yılsonu (Final) ve 1 bütünleme sınavı olarak yapılacaktır.
Ara sınavlar internet üzerinden online olarak, yılsonu (final) ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılacaktır.
Sınav tarihleri ile yüz yüze sınavların yapılacağı merkezler kayıtların yoğun olduğu bölgelere göre belirlenecek ve daha sonra duyurulacaktır.
Ara (Vize) Sınavları hangi tarihlerde yapılacaktır?
1. Ara (vize) Sınavı 15 Mart - 21 Mart 2010 tarihleri arasında
2. Ara (vize) Sınavı 26 Haziran - 02 Temmuz 2010 tarihleri arasında internet üzerinden
online olarak yapılacaktır.
Sınavlarda hangi konulardan sorumlu olacağız?
Sınav tarihleri başlamadan önceki haftaya kadar işlenilen konulardan sorumlu olacaksınız.
Örneğin; 1.Ara (vize) Sınavı 15 Mart - 21 Mart 2010 tarihleri arasında yapılacak olup, bu tarihlerden önceki son hafta derslerin işlendiği 11. haftadır. Dolayısıyla öğrencilerimiz 1. Ara (vize) sınavında 11 haftalık ders müfredatından sorumlu olacaklardır.
Sınavda alınan notların başarı notuna katkısı nasıldır?
Ara (vize) sınavlarının başarı notuna katkı oranı %20, yılsonu (final) sınavının ise %80'dir.
Dersten başarılı olabilmek için o dersin başarı notu kaç olmalıdır?
Bir ders için yapılan,
1. ara (vize) sınav notunun %10'u,
2. ara (vize) sınav notunun %10'u
Yılsonu (final) sınav notunun %80'inden elde edilen toplam başarı notu 100 üzerinden 50 ve üzerinde olursa o dersten başarılı olursunuz.
Örneğin; bir dersin;
1. ara (vize) sınavından aldığınız not 35,
2. ara (vize) sınavından aldığınız not 50, Yılsonu (final) sınavından aldığınız not 55 olsun.
Bu durumda o derse ait başarı notu şu şekilde hesaplanacaktır;
1. ara (vize) sınavının dersin başarı notuna katkısı 20 * 0,10 = 2,0
2. ara (vize) sınavının dersin başarı notuna katkısı 50 * 0,10 = 5,0
Yılsonu sınavının dersin başarı notuna katkısı 55 * 0,80 = 44,0 olarak hesaplanacak,
dolayısıyla bu dersin geçme notu (2,0+5,0+44,00) 51,00 olacaktır.

Mazeret Sınav hakkı kullanabilir miyim?
Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz. Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler, yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.
 
Üst