Atatürkün siyasal, hukuk ve toplumsal alanda yaptığı yenilikler nelerdir?


Atatürk inkılaplarını gerçekleştirirken siyasal, hukuksal ve toplumsal alanda da birçok yenilik yapmıştır. Bu yazımızda Atatürkün bu alanlarda yaptığı yenilikler ve inkılapları maddeler halinde inceleyeceğiz. Yurdumuz zor bir dönemde birçok inkılapları yaparak bugünlerin temelini atmıştır ve sosyal yaşamın düzenini kurmuştur.
Atatürkün Hukuk alanında yaptığı yenilikler
 • Mecellenin kaldırılması 1924 – 1937
 • Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laikliğin esas alındığı bir hukuk sistemine geçildi.1924 – 1937
Siyasal Alanda Atatürkün yaptığı yenilikler
 1. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924
 2. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922
 3. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923


Atatürk getirdiği reformlar ile eğitim sistemi, toplumsal yaşam, hukuk düzeni ve siyasal oluşumda değişiklikler sağladı.

Atatürkün toplumsal alanda yaptığı yenilikler
 • Kadın erkek haklarının eşitlenmesi 1926 – 1934
 • Şapka ve kıyafet kanunu 25 Kasım 1925
 • Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması 30 Kasım 1925
 • Soyadı kanunu 21 Haziran 1934
 • Lakap ve unvanların kaldırılması 26 Kasım 1934
 • Uluslararası saat,takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü 1925 -1931
Atatürk bu yenilikleri yaparak günümüz Türkiyesinin hukuk, toplum ve siyasal temellerini oluşturmuştur.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst