Atatürk'ün resmini yapan ressamlar

atatürk'ün resmini yapan ressamlar kimlerdir,atatürk'ün resmini çizen ressamlar,atatürk resmini yapan ressamlar,atatürk portreleri ve ressamları


Avusturyalı Vilhelm Victor Krausz'un yaptığı Mustafa Kemal'in ilk portresi (Yıl 1916, Anafartalar)


Bildiğimiz kadarıyla Mustafa Kemal'in ilk portresi Anafartalar Savaşı sırasında Avusturyalı ressam Vilhelm Victor Krausz tarafından yapılmıştır. Masmavi gözleri, açık yeşil serpuşu ile o günlerin Mustafa Kemal'i ilerisi için kafasında bazı düşünceler planlayan bir kahraman tipinde yansıtılmıştır. Bu başarılı bir portredir. Bu başarılı bir portredir. Ressamı yukarıda da belirttiğimiz gibi Avusturyalı Vilhelm Victor Krausz1'dur. Bu ressam 1916 yılında görevle Çanakkale'de bulundu. Bilindiği üzere I. Cihan Harbi'nde Almanlar, Avusturyalılar, Bulgarlar Türkiye'nin müttefiki olarak birlikte savaştılar. O sıralarda Çanakkale cephesinde iki ressam bulunuyordu. Bunlardan biri ünlü Türk ressamı Hayri Çizel, diğeri Avusturyalı Krausz'dı. Her ikisi de müttefik askerler arasında savaş resimleri yaptılar.

Mustafa Kemal o günlerde henüz general değildi, ama bilgisi ve harp kabiliyetinin üstünlüğü ile tanınmıştı. Geleceği güneş gibi parlak bir kumandandı. Merhum büyükelçi, Atatürk'ün genel sekreterliğini yapan, milletvekilliğinde bulunan, hemen her gün Atatürk'ün yanında yer alan Ruşen Eşref Ünaydın'dan öğrenildiğine göre bu Avusturyalı ressam Atatürk'ün fizik görünümünü çok ilginç bulmuş, kendisinden izin alarak cephede kullandığı körüklü makinesiyle fotoğrafını çekmiş ve o dönemin serpuşlarından olan Enveriyesi ile portresini yapmıştır. Yıl 1916'dır.MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN MAREŞAL KIYAFETİYLE İLK PORTRESİ

Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk'ün portresini yapan ilk Türk ressamı Mihri Hanım'dır. Bilindiği üzere Mihri Hanım batıda eğitim gören ilk kadın ressamımızdır. Meşrutiyet döneminde kızlar için açılan İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'nin tek kadın hocasıdır. Mihri Rasim'in ilk defa genişçe olarak tanıtımı tarafımızdan yapılmıştır. Türkçe-İngilizce olarak "Sanat Dünyası"nda, daha sonra yine Türkçe-İngilizce yayınlanan "İlk Kadın Ressamlarımız" adlı kitabımızda Mihri Hanım'a dair bilgiler verilmiştir.


Mihri Rasim tarafından yapılan ve yurtdışında bulunan Atatürk'ün Mareşal üniformasıyla resmi.

Mihri Hanım, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'nde görevli iken Anadolu'daki milli hareketi heyecanla izlemiştir. Büyük zafer ve arkasından büyük zaferin harcıyla kurulan Cumhuriyetin ilanı ve devrimlerin başlaması Mihri Hanım'ı çok sevindirmiştir. Gençliği Paris'te geçen Mihri Hanım, sanatı gibi düşünceleri de çağdaşlık yolunda olan modern bir kadındır. İstanbul'un kalburüstü kültür adamlarıyla büyük dostluk kurmuş, çok sayıda tanınmış kişilerin portrelerini yapmıştır.

Mustafa Kemal'in zaferlerine ve devrim hareketlerine hayran olan Mihri Hanım, onun mareşal kıyafetiyle portresini yapmak ister. Teklif Mihri Hanım'dan gelir ve Çankaya'nın kapısı çalınır. Mihri Hanım'ın pano niteliğindeki bu büyük tablosu Mustafa Kemal'in mareşal üniforması ile yapılan ilk portresidir.

Atatürk bu portresini -birkaç tablo ile birlikte- Halkevlerinin açılış günlerinde Ankara Halkevi'ne göndermiş ve büyük salonun süslenmesini sağlamıştır. Ancak, bu değerli tablonun Halkevi'nden alınarak yurtdışına nasıl gönderildiğinin ilginç bir öyküsü vardır.

Atatürk "Yurtta Sulh, Dünyada Sulh" idealini gerçekleştirirken -tarihlerde barut fıçısı olarak tanımlanan- Balkanlar'a barış tohumları saçtı. "Balkan Birliği"nin kurulmasını sağladı. Bu kuruluşa en büyük ilgiyi Yugoslavya Kralı Alexandre gösterdi. Atatürk tarafından büyük devlet adamı övgüsü ile nitelendirilen Yugoslavya Kralı Alexandre büyük bir portresini imzalayarak Atatürk'e göndermişti. Atatürk, buna mukabele edeceği sırada Kral Alexandre Fransa'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında Marsilya'da suikaste kurban gitti. Bir Makedonyalı tarafından öldürüldü. Atatürk olaydan büyük üzüntü duydu. Hatta Balkanlar'da bir karışıklığa sebebiyet verilmesi ihtimaline karşı Türkiye'de seferberlik ilanını bile düşündü. Neyse ki Balkanlar'da sükunet devam etti, birlik bozulmadı. Alexandre'ın ölmüş olması Türkiye-Yugoslavya dostluğunu etkilemedi. Yugoslavya Türkiye'nin sadık bir dostu olarak her zaman samimiyetini gösterdi. Sonraki yıllarda Başbakan İsmet İnönü'nün bu ülkeye bir dostluk ziyareti yapması planlandı. Atatürk, Kral Alexandre'ın vaktiyle kendisine göndermiş olduğu portreye karşılık vermek üzere Mihri Hanım'ın yapmış olduğu mareşal üniformalı portresini İnönü ile Belgrad'a yolladı. Halkevi Salonu'nda boş kalan bu portrenin yerine Alexandre'ın portresini koydurdu.

ARTHUR KAMPF'IN FIRÇASINDAN ATATÜRK

Tarihi eserler ressamı olarak tanınan Prof. Arthur Kampf aynı zamanda ünü ülkesinin sınırlarını aşan bir portrecidir. 1884 yılında I. Vilhelm'in ölümü üzerine tabutunun görünümünü tasvir ederek ilk şöhretini yaptı. Öte yandan, savaş sahnelerini yansıtan tablolarıyla müzeleri zenginleştirdi. Uzun süre Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'nde profesörlük ve müdürlük yaptı.

Çok sayıda sanatkâr yetiştirdi. Bunlar arasında üçü kadın olmak üzere altı Türk ressamı da bulunuyor. Ünlü ressamımız Fikret Mualla ile Hale Asaf Arthur Kampf'ın öğrencilerindendir.

Arthur Kampf Türkiye'ye ilk defa 1918 yılında geldi. Alman Sefarethanesi'nde çoğu karakalemden oluşan resimlerini sergiledi. Bunlar arasında İstanbul'da ilginç bulduğu tipleri tuvaline yansıttı.Prof. Arthur Kampf, Atatürk, Çankaya Köşkü, 1927.Nazmi Ziya Güran, Atatürk, İstanbul Resim-Heykel Müzesi, 1926.İbrahim Çallı, Atatürk, 1934Feyhaman Duran, Atatürk, 1934.Cumhuriyet'in 2. yıldönümünde Ankara Palas'taki baloda çizilen bu resim Atatürk'ün beğenisini kazandı ve baloya katılanlar tarafından imzalandı.
 
Üst