Atatürk'ün okuduğu okulların kronolojik sırası

Mustafa Kemal Atatürk Önce mahalle mektebine başladı.Sonra Şemsi Efendi Okuluna yazıldı.1894 de Selanik'te Sivil Rüştiye (ortaokul) Mektebine girdi. Fakat orta öğretimini burada tamamlamadı.Askeri Rüştiye'nin üçüncü sınıfına kayıt oldu. Mustafa Kemal Rüştiyeden sonra Manastır Askeri idadisini, daha sonra İstanbul'daki Harp Okulu'nu bitirip Harp Akademisi'ne girdi. Buradan yüzbaşı olarak ordu saflarına katıldı.

Atatürk'ün okumuş olduğu okulların şimdiki isimleri

Mustafa, Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu ve 1893 yılında Selânik Askerî Rüştiyesi'ne girdi. Bu okulda Matematik Öğretmeni Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri Bey "Kemal" adını ilave etti. Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Nakiyüddin Bey (Yücekök), özgürlük düşüncesiyle genç Mustafa Kemal'in düşünce yapısına etkiledi. Mustafa Kemal Kuleli Askerî İdadisi'ne girmeyi düşündüyse de ona ağabeylik yapan Selânikli bir subay Hasan Bey'in tavsiyesine uyarak Manastır Askerî İdadisi'ne kaydoldu. 1896-1899 yıllarında okuduğu Manastır Askerî İdadisi'nde Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey (Bilge), Mustafa Kemal Efendi'nin tarih'e olan merakını güçlendirdi. Bu okulu ikincilikle bitirdi. 13 Mart 1899'da İstanbul'da Mekteb-i Harbiye-i Şahane (Harp Okulu)'na girdi. Birinci sınıfı 27. ikinci sınıfı 11. üçüncü sınıfı 1902'de Mülazım (Teğmen) rütbesiyle, 549 kişi arasından, piyade sınıf sekizincisi (1317 - P.8) olarak bitirdi. Akabinde Erkan-ı Harbiye Mektebi (Harp Akademisi)'ne devam etti ve 11 Ocak 1905'te Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle bitirdi.

Sırasıyla Atatürk’ün gittiği okullar, şehirleri ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

* Mahalle Mektebi (Selanik)
* Şemsi Efendi Okulu (Selanik)
* Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Selanik)
* Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893 – 1895 ( Selanik)
* Manastır Askeri İdadisi: 1895 – 1899 (Manastır Şehri Makedonya)
* Harp Okulu: 13 Mart 1899 - 10 Şubat 1902 (İstanbul)
* Harp Akademisi: 1902 - 11 Ocak 1905 (İstanbul)
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst