Atatürk'ün okuduğu okulların illeri


Atatürk'ün okuduğu okulların adı,
Atatürk'ün okuduğu okullar,
Atatürk'ün okuduğu okulların isimleri ve illeri

Atatürk'ün okuduğu okulların şehirleri

Sırası ile Atatürkün okuduğu okullar, şehirleri ve tarihleri


Mahalle Mektebi (Selanik)

Şemsi Efendi Okulu (Selanik)

Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Selanik)

Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893-1895 ( Selanik)

Manastır Askeri İdadisi: 1895-1899 (Manastır Şehri Makedonya)

Harp Okulu: 13 Mart 1899-10 Şubat 1902 (İstanbul)

Harp Akademisi: 1902-11 Ocak 1905 (İstanbul)
 
Üst